Giải pháp

Giải pháp GIS để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng

Cấp nước / Nước thải

Qua thời gian tập huấn chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, làm việc cùng khách hàng và đối tác, công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư (công ty Địa Dư) đã phát triển và tích hợp hệ thống toàn diện quản lý mạng lưới cấp nước. Chúng tôi dựa trên sự hiểu biết về quy định pháp lý và nghiệp vụ quản lý mạng cấp nước tại Việt Nam, cũng như xu hướng phát triển công nghệ, phương pháp quản lý mới và thông minh hơn trên thế giới.

Từ những thực tế, Công ty chúng tôi đã tư vấn và phát triển các ứng dụng GIS phục vụ trong công tác quản lý mạng cấp nước cho khách hàng hướng tới nâng cao giá trị, tăng doanh thu, giảm thiểu rủi ro dựa trên nền tảng tích hợp công nghệ GIS và giải pháp quản lý thông minh. Từ công nghệ đối tác đã chuyển giao, cùng nghiên cứu với các kỹ sư của công ty Địa Dư, chúng tôi luôn luôn cải tiến giải pháp, công nghệ để phù hợp với xu thế và yêu cầu mới trong công tác quản lý mạng cấp nước.

Giải pháp chuyên sâu cung cấp trong lĩnh vực quản lý mạng cấp nước là một giải pháp tổng thể, tích hợp GIS phục vụ cho hoạt động sản xuất, quản lý và kinh doanh với các dịch vụ: (1) đào tạo chuyển giao công nghệ; (2) dịch vụ dữ liệu; (3) phát triển ứng dụng WebGIS; (4) phát triển các ứng dụng di động; (5) phát triển các giải pháp tích hợp hệ thống khác. Mô hình tổng thể giải pháp DIWAGIS – giải quản lý mạng cấp nước thông minh, tích hợp GIS:

DIWAGIS Desktop: phần mềm GIS quản lý tài sản mạng cấp nước:

 • Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng;
 • Cập nhật danh mục;
 • Kết nạp tất cả hồ sơ, bản vẽ, hình ảnh các đối tượng tài sản mạng lưới;
 • Nghiệp vụ quản lý tài sản mạng cấp nước;
 • Nghiệp vụ quản lý sự cố;
 • Nghiệp vụ tính toán tỷ lệ thất thoát theo DMA/DMZ;
 • Nghiệp vụ tính toán tổng sản lượng nước theo DMA/DMZ hoặc theo vùng hành chính;
 • Nghiệp vụ quản lý duy tu, bảo dưỡng;
 • Thống kê;
 • Báo cáo;
 • Tìm kiếm;
 • Tương tác với bản đồ;
 • Hướng dẫn sử dụng.

DIWAGIS Online: WebGIS quản lý và giám sát sự cố, lưu lượng và áp lực tích hợp trên nền bản đồ VN2000

 • Giám sát vị trí, thông tin sự cố tại văn phòng công ty;
 • Cập nhật thông tin Lưu lượng, Áp lực của mỗi DataLogger thể hiện trên bản đồ theo thời gian thực;
 • Báo cáo chi tiết Lưu lượng, Áp lực của mỗi DataLogger theo khoảng thời gian tự chọn;
 • Báo cáo tổng hợp Lưu lượng, Áp lực trung bình theo tháng, quý, năm hoặc theo khoảng thời gian tự chọn;
 • Tạo biểu đồ Lưu lượng, Áp lực của các DataLogger;
 • So sánh Lưu lượng, Áp lực giữa các DataLogger;
 • Cảnh báo khi có biến động Lưu lượng, Áp lực theo giới hạn trên và giới hạn dưới đã thiết lập;
 • Tìm kiến DataLogger theo mã định danh, theo khu vực quản lý.

DIWAGIS Collector: Số hóa và cập nhật sự cố Online

 • Cập nhật vị trí, thông tin sự cố trên mạng trực tuyến ngoài hiện trường;
 • Số hóa đối tượng địa lý thuộc mạng cấp nước trực tuyến ngoài hiện trường
 • Bản đồ sử dụng trên nền VN2000, theo quy định của địa phương.

DIWAGIS Finder: Định vị và tìm kiếm khách hàng, lộ trình

 • Tìm kiến khách hàng theo: Mã danh bộ, hoặc điện thoại, hoặc họ và tên;
 • Định vị khách hàng trên cả khi Online hoặc Offline (không có 3G hoặc Wifi);
 • Hướng dẫn đường đi đến khách hàng;
 • Định vị tất cả khách hàng theo lộ trình;
 • Xem thông tin chi tiết khách hàng;
 • Xem thông tin sản lượng nước sử dụng;
 • Cập nhật thông tin sự cố trên mạng: vị trí, hình ảnh, video clip theo tức thời (real-time);
 • Tích hợp với dữ liệu VN2000 trên dữ liệu mạng cấp nước trên hệ thống GIS.

DMeter Online: Hệ thống ghi chỉ số đồng hồ khách hàng Online

 • Ghi chỉ số đồng hồ khách hàng trực tuyến (Online) hoặc không trực tuyến (Offline) bằng điện thoại thông minh – smartphone, hoặc máy tính bảng – tablet;
 • In hóa đơn thông báo sử dụng nước tại hiện trường cho khách hàng bằng máy in di động (mobile printer) hiện có trên thị trường;
 • Quản lý tiến độ, khối lượng nước đã ghi, phân công và giám sát nhân viên ghi chỉ số theo lộ trình.
 • Quét mã vạch khách hàng bằng camera của điện thoại;
 • Lưu vết tọa độ và lộ trình ghi chỉ số;
 • Chụp ảnh mặt số đồng hồ và vi phạm sử dụng nước của khách hàng;
 • Cảnh báo trường hợp sử dụng nước bất thường;
 • Dữ liệu tích hợp với hệ thống GIS và hệ thống Billing.