Dịch vụ

Tư vấn ứng dụng GIS

Tư vấn giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS System)

Với độ ngũ chuyên gia GIS hơn 10 năm kinh nghiệm, đã tham gia thực hiện các dự án, đề tài, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ GIS chuyên sâu cho các ngành sau:

- Quản lý hạ tầng hô thị;

- Quản lý mạng cấp nước và thoát nước;

- Thiết kế và mô hình hóa thủy lực mạng lưới cấp và thoát nước;

- Quản lý mạng lưới điện thông minh.

- Ngoài ra, chúng tôi cũng có kinh nghiệm đã tham gia triển khai một số dự án ứng dung công nghệ GIS: quản lý Giao thông, quản lý Quy hoạch và Xây dưng, quản lý Lâm nghiệp

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư cam kết cung cấp các giải pháp thiết thực và hiệu quả thực tế, phù hợp với điều kiện, hiện trạng của Quý Khách hàng.

Tất cả dịch vụ

Dữ liệu GIS

Cung cấp các dịch vụ: thu thập, xây dựng, thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý...
Read More

Đào tạo GIS, GPS

1. Tích hợp dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS:rnGiới thiệu hệ thống...
Read More

Tư vấn ứng dụng GIS

Tư vấn giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS System)
Read More

Tư vấn xây dựng SDI

Tư vấn xây dựng Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian
Read More