Tin tức

Lưới điện thông minh 2.0: Vai trò của GIS

Khi phạm vi của Lưới điện thông minh phát triển, một số người đang tự hỏi vai trò của GIS sẽ là gì?. GIS sẽ xác định và duy trì các mô hình lưới điện hoàn chỉnh, chính xác hơn và là một phần không thể thiếu của Hệ thống quản lý mất điện (OMS) và Hệ thống quản lý phân phối nâng cao (ADMS). GIS sẽ cung cấp các khía cạnh tổ chức địa lý của các khả năng Trí tuệ kinh doanh (BI) và Phân tích dữ liệu (DA). Cho dù đó là phân tích mạng hoặc hiển thị các Chỉ số hiệu suất chính, kết quả sẽ đến từ các mô phỏng chuỗi thời gian gần giống với hiệu suất mạng lưới điện thời gian thực.
Read More

Lễ kí kết biên bản tài trợ và hợp tác với Khoa Xây Dựng Thủy lợi - Thủy Điện

Vào ngày 7/11/2019, tại văn phòng Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, trường Đại học Bách Khoa đã diễn...
Read More

Công nghệ bản sao kỹ thuật số cho mạng cấp nước thông minh

Bentley OpenFlows WaterOPS là một giải pháp vận hành theo thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định cho...
Read More

Khu vực cấp nước (DMA) là gì?

Dân số và đô thị hóa ngày càng tăng trong vài thập kỷ qua đã dẫn đến nhu cầu sử dụng nước theo cấp số...
Read More

Cải thiện vận hành hệ thống nước

Nhân viên vận hành tại các công ty cấp nước thường dựa vào thông tin SCADA để đưa ra quyết định vận hành....
Read More

Công nghệ nước thông minh, tương lai là đây

Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi Archimedes phát minh ra máy bơm trục vít để di chuyển nước lên, vì...
Read More

Ứng dụng CNTT trong quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước

Đó là tên của Hội thảo chuuyên đề diễn ra ngày 6/11/2018 tại TP. HCM, được tổ chức bởi Tổng Công ty Cấp...
Read More