Tin tức

Ứng dụng GIS trong các dự án Đô thị thông minh

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) được phát minh vào những năm 1960 và đã trở nên rất phổ biến trong 10 năm trở lại đây. GIS là công cụ hỗ trợ quan trọng trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, nhà quản lý, doanh nghiệp, cá nhân... đánh giá được hiện trạng của quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin thể hiện bằng tọa độ trên một bản đồ với các dữ liệu đầu vào. (theo wikipedia). Một hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được sử dụng trong việc xây dựng mô hình quy mô lớn của một dự án đô thị thông minh ở Pháp.
Read More

Công nghệ nước thông minh, tương lai là đây

Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi Archimedes phát minh ra máy bơm trục vít để di chuyển nước lên, vì...
Read More

Ứng dụng CNTT trong quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước

Đó là tên của Hội thảo chuuyên đề diễn ra ngày 6/11/2018 tại TP. HCM, được tổ chức bởi Tổng Công ty Cấp...
Read More

Bentley OpenFlows FLOOD - Đánh giá và giảm thiểu rủi ro lũ lụt

Phần mềm mô hình thủy văn và phân tích lũ tích hợp - rnOpenFlows FLOOD là một phần mềm mô hình lũ hoàn...
Read More

ĐỊA DƯ và Tập đoàn Quản lý năng lượng đa quốc gia EATON chính thức hóa mối quan hệ...

Năm 2018 đánh dấu bước hợp tác phát triển của Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư (ĐỊA DƯ) và...
Read More

Chuyển giao công nghệ: Hệ thống tích hợp GIS, SCADA, BILLING quản lý và giám sát...

Trong 2 ngày 27 - 28/08/2018 vừa qua, Công ty Địa Dư đã thực hiện tập huấn và chuyển giao công nghệ Hệ...
Read More

Hội thảo: Ứng dụng phần mềm Bentley trong quản lý và giảm thất thoát trên mạng lưới...

Được sự cho phép và tạo điều kiện từ Ban Chấp hành Chi hội cấp nước miền Nam, Công ty Cổ phần Cấp Thoát...
Read More