Tin tức

Ứng dụng GIS trong các dự án Đô thị thông minh

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) được phát minh vào những năm 1960 và đã trở nên rất phổ biến trong 10 năm trở lại đây. GIS là công cụ hỗ trợ quan trọng trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, nhà quản lý, doanh nghiệp, cá nhân... đánh giá được hiện trạng của quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin thể hiện bằng tọa độ trên một bản đồ với các dữ liệu đầu vào. (theo wikipedia). Một hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được sử dụng trong việc xây dựng mô hình quy mô lớn của một dự án đô thị thông minh ở Pháp.
Read More

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) và phần mềm mô phỏng thủy lực quản lý mạng...

Với đề tài này, nhóm nghiên cứu Lưu Đình Hiệp, Tạ Thanh Lan, Nguyễn Tuấn Kiên (Khoa Môi trường, Trường...
Read More

Geo marketing: Giác quan thứ sáu

Geo marketing (GM) (hay gọi theo cách khác: Tiếp thị theo phương pháp địa lý) là giải pháp ứng dụng công...
Read More

Ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng hệ thống thoát nước và phương tiện rác thải trên...

Trong chương trình hoạt động của Đề tài Nghiên cứu Khoa học Cấp tỉnh, ngày 26 tháng 9 năm 2014, tại Công...
Read More

Seminar “Những sai số và cách khắc phục trong sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT&MTNN Số:……/2014/TB-TNĐ&MTNN V/v Seminar Khoa học
Read More

EPANET – phần mềm mô hình hóa thủy lực và phân tích chất lượng nước của hệ thống...

Mô tả EPANET là phần mềm mô hình hóa cho hệ thống đường ống phân phối nước. EPANET là phần mềm miễn phí...
Read More

Quản lý cấp nước bằng công nghệ GIS: Lợi ích vượt trội

Được sự tài trợ của Chính phủ Pháp, từ năm 2013, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (sau đây gọi...
Read More