Tin tức

PC Thừa Thiên Huế: Tham dự webinar giới thiệu giải pháp phần mềm CYME phục vụ tính toán và quy hoạch lưới điện trên nền GIS

Nhằm tạo cơ hội cho CBCNV tìm hiểu các giải pháp công nghệ mới, tối ngày 27/02/2018, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tham dự webinar giới thiệu giải pháp phần mềm CYME phục vụ tính toán và quy hoạch lưới điện do Công ty Eaton (Canada) trình bày.
Read More

Chủ trương xây dựng quy định quản lý Cơ sở dữ liệu GIS của các ngành tỉnh Thừa Thiên...

Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuyên môn và hỗ trợ ra quyết...
Read More

Ban hành: Thông tư 21/2014/TT-BTNMT, 20/2014/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về...

Ngày 24/04/2014 Bộ TNMT đã ban hành 02 thông tư 20/2014/2014, 21/2014/2014 quy định mô hình cấu trúc,...
Read More

Xác định tọa độ VN2000 bằng định vị GPS cầm tay

Do tính năng tiện lợi, cơ động và dễ sử dụng nên ngày nay máy định vị GPS cầm tay đang được sử dụng ở...
Read More

Hội nghị Khách hàng Esri Việt Nam 2014 – VUC2014

ArcGIS: Nền tảng Tích hợp và Chia sẻ Nội dung GIS Theo “truyền thống” trước đây, GIS là công nghệ được...
Read More

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý di sản

(DSX)- “Xây dựng năng lực quản lý di sản đô thị Huế thông qua ứng dụng GIS” là tên gọi khóa tập huấn...
Read More

Khai giảng đợt đào tạo thường xuyên Tháng Tư năm 2014

Sự ra đời của phiên bản 10.2 đánh dấu một bước thay đổi đáng kể của ArcGIS cũng như người dùng GIS trên...
Read More