Tin tức

Ứng dụng GIS trong các dự án Đô thị thông minh

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) được phát minh vào những năm 1960 và đã trở nên rất phổ biến trong 10 năm trở lại đây. GIS là công cụ hỗ trợ quan trọng trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, nhà quản lý, doanh nghiệp, cá nhân... đánh giá được hiện trạng của quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin thể hiện bằng tọa độ trên một bản đồ với các dữ liệu đầu vào. (theo wikipedia). Một hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được sử dụng trong việc xây dựng mô hình quy mô lớn của một dự án đô thị thông minh ở Pháp.
Read More

Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước...

Ngày 30/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2303/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc...
Read More

Chủ trương xây dựng quy định quản lý Cơ sở dữ liệu GIS của các ngành tỉnh Thừa Thiên...

Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc ứng dụng GIS hỗ trợ công tác chuyên môn và hỗ trợ ra quyết...
Read More

Ban hành: Thông tư 21/2014/TT-BTNMT, 20/2014/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về...

Ngày 24/04/2014 Bộ TNMT đã ban hành 02 thông tư 20/2014/2014, 21/2014/2014 quy định mô hình cấu trúc,...
Read More

Xác định tọa độ VN2000 bằng định vị GPS cầm tay

Do tính năng tiện lợi, cơ động và dễ sử dụng nên ngày nay máy định vị GPS cầm tay đang được sử dụng ở...
Read More

Hội nghị Khách hàng Esri Việt Nam 2014 – VUC2014

ArcGIS: Nền tảng Tích hợp và Chia sẻ Nội dung GIS Theo “truyền thống” trước đây, GIS là công nghệ được...
Read More

Thừa Thiên Huế: Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý di sản

(DSX)- “Xây dựng năng lực quản lý di sản đô thị Huế thông qua ứng dụng GIS” là tên gọi khóa tập huấn...
Read More