Tin tức

Ứng dụng GIS trong các dự án Đô thị thông minh

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - gọi tắt là GIS) được phát minh vào những năm 1960 và đã trở nên rất phổ biến trong 10 năm trở lại đây. GIS là công cụ hỗ trợ quan trọng trong nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng của nhiều quốc gia trên thế giới. GIS có khả năng trợ giúp các cơ quan chính phủ, nhà quản lý, doanh nghiệp, cá nhân... đánh giá được hiện trạng của quá trình, các thực thể tự nhiên, kinh tế - xã hội thông qua chức năng thu thập, quản lý, truy vấn, phân tích và tích hợp các thông tin thể hiện bằng tọa độ trên một bản đồ với các dữ liệu đầu vào. (theo wikipedia). Một hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được sử dụng trong việc xây dựng mô hình quy mô lớn của một dự án đô thị thông minh ở Pháp.
Read More

Trình bày giải pháp DMeterOnline tại Công ty CP Cấp nước Đồng Nai

Ngày 23/4/2016: Công ty Địa Dư trình bày giải pháp DMeterOnline – Ghi chỉ đồng đồng hồ khách hàng trực...
Read More

Chuyển giao công nghệ Xây dựng cơ sở dữ liệu và Quản lý mạng lưới cấp nước bằng...

Trong 04 ngày (19/4/2016 – 22/4/2016) tại Trung tâm Đào tạo Ngành nước miền Nam (WSTC), Công ty Địa Dư...
Read More

Thông tin dự án: Hệ thống GIS quản lý mạng cấp nước Bình Thuận – BTWAGIS

Trong 06 tháng cuối năm 2015, Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư đã nhận thầu và hoàn thiện dự...
Read More

Từ điển tiếng Anh chuyên ngành cấp thoát nước

Trong thời gian qua, Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư đã nhận được sự tín nhiệm từ Quý khách...
Read More

Công ty Địa Dư cùng Brother nghiên cứu giải pháp tích hợp DMeterOnline & Mobile Printer...

Giải pháp ghi thu chỉ số sử dụng nước của đồng hồ khách hàng trực tuyến – DMeterOnline phiên bản 1.0...
Read More

Áp dụng công nghệ GIS tại EVN HCMC

Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) nhằm nâng cao hiệu quả...
Read More