Tin tức

Ngày 23/4/2016: Công ty Địa Dư trình bày giải pháp DMeterOnline – Ghi chỉ đồng đồng hồ khách hàng trực tuyến bằng điện thoại di động (smartphone) tại Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

Ngày 23/4/2016: Công ty Địa Dư trình bày giải pháp DMeterOnline – Ghi chỉ đồng đồng hồ khách hàng trực tuyến bằng điện thoại di động (smartphone) tại Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

Tham dự có hơn 200 cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cấp nước Đồng Nai.

Đây cũng là một trong những module hợp tác giữa Công ty Địa Dư với Trung tâm Đào tạo ngành nước miền Nam (WSTC) trong chương trình: Quản lý Ghi thu và Quan hệ khách hàng.

Một số hình ảnh buổi trình bày: