Tin tức

Trong 06 tháng cuối năm 2015, Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư đã nhận thầu và hoàn thiện dự án: Hệ thống GIS quản lý mạng cấp nước Bình Thuận – gọi tắt và BTWAGIS.

Trong 06 tháng cuối năm 2015, Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư đã nhận thầu và hoàn thiện dự án: Hệ thống GIS quản lý mạng cấp nước Bình Thuận – gọi tắt và BTWAGIS. Thông tin dự án cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của dự án:

 • Số hóa, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu GIS mạng cấp nước Bình Thuận gồm có 3 khu vực: thành phố Phan Thiết, thị xã LaGi, huyện Bắc Bình;
 • Xây dựng giải pháp hệ thống GIS quản lý thông tin mạng cấp nước bằng công nghệ GIS tích hợp.

2. Sản phẩm của dự án:

 • Bộ tài liệu phân tích, thiết kế và sử dụng hệ thống GIS quản lý mạng cấp nước;
 • Cơ sở dữ liệu GIS mạng cấp nước Bình Thuận, theo hệ tọa độ VN-2000;
 • Bộ phần mềm DIWAGIS 2015 – Quản lý thông tin mạng cấp nước trên, có hơn 185 chức năng – GIS Application;
 • Bộ phần mềm DIWAGIS Online – Quản lý thông tin và giám sát sự cố mạng cấp nước trực tuyến (Online) – WebGIS;
 • Bộ phần mềm số hóa vị trí, cập nhật thông tin đồng hồ khách hàng Online – Mobile GIS;
 • Bô phần mềm số hóa vị trí, cập nhật thông tin vi phạm – sự cố mạng cấp nước Online – Mobile GIS.

3. Đặc điểm của hệ thống BTWAGIS:

 • Giao diện tiếng Việt, thiết kế đơn giản, dễ sử dụng…;
 • Phân cấp, phân quyền linh động: theo chức năng, theo lớp dữ liệu, theo thuộc tính dữ liệu GIS;
 • Dễ dàng triển khai hệ thống;
 • An toàn lưu trữ và quản lý dữ liệu;
 • Phát triển mở rộng và nâng cấp phiên bản thuận tiện.
 • Công nghệ mới, tích hợp được với các hệ thống: eBilling, DMeterOnline, GISFinder, SCADA, Epanet (United States Environmental Protection Agency – EPA)/WaterGEMS (Bentley Systems)/H2OMap Water (Innovyze).

4. Lợi ích mang lại của hệ thống GIS:

 • Cập nhật, quản lý thông tin mạng cấp nước Online;
 • Tập trung và đồng bộ dữ liệu mạng cấp nước trong toàn công ty;
 • Thuận tiện trong việc khai thác, quản lý và giám sát mạng cấp nước;
 • Cơ sở dữ liệu GIS sử dụng được trong nhiều mục đích khác nhau: thiết kế thi công, tính toán thủy lực bằng EPANET/WATERGEMS;
 • Hỗ trợ tính toán tỷ lệ thất thoát nước không doanh thu theo DMA/DMZ trên mạng lưới;
 • Hỗ trợ công tác khắc phục sự cố, xử lý vi phạm nhanh chóng.

Một số hình ảnh phần mềm của hệ thống BTWAGIS, hoặc click vào đây:

Hình 2: Phần mềm GIS quản lý thông tin mạng cấp nước – DIWAGIS 2015

Hình 2: Phần mềm GIS quản lý, giám sát thông tin và vi phạm – sự cố Online – DIWAGIS Online

Hình 3: Mobile GIS cập nhật vị trí, thông tin đồng hồ khách hàng Online – DCollectorOnline

 

Hình 4: Mobile GIS cập nhật vị trí, thông tin vi phạm – sự cố Online – ICollectorOnline