Tin tức

Nhân viên vận hành tại các công ty cấp nước thường dựa vào thông tin SCADA để đưa ra quyết định vận hành. Tuy nhiên, dữ liệu SCADA chỉ có sẵn cho ngày nay và nó chỉ có tại các vị trí riêng biệt trong mạng nước. Điều này có nghĩa là các nhà khai thác thường không biết tác động đầy đủ của hành động của họ cho đến khi những hành động đó được thực hiện.

Nhân viên vận hành tại các công ty cấp nước thường dựa vào thông tin SCADA để đưa ra quyết định vận hành. Tuy nhiên, dữ liệu SCADA chỉ có sẵn cho ngày nay và nó chỉ có tại các vị trí riêng biệt trong mạng nước. Điều này có nghĩa là các nhà khai thác thường không biết tác động đầy đủ của hành động của họ cho đến khi những hành động đó được thực hiện.

Tuy nhiên, việc kết hợp SCADA và mô hình thủy lực cho phép nhân viên vận hành sử dụng mô hình thủy lực thời gian thực để xem hệ thống nước sẽ phản ứng thế nào với các hoạt động khác nhau. Những lợi ích chính của mô hình thời gian thực cho các hoạt động bao gồm:

  • Ứng phó nhanh với các trường hợp khẩn cấp để giảm thiểu thời gian chết;
  • Lập kế hoạch tắt  máy để tác động tối thiểu đến khách hàng;
  • Giữ cho hệ thống nước hoạt động hiệu quả tối đa.

Vui lòng xem thêm video. Click vào đây!

DIA DU Co., Ltd lược dịch, nguồn: https://bentley.com