Tin tức

Bentley OpenFlows WaterOPS là một giải pháp vận hành theo thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định cho cung cấp và phân phối nước sạch đô thị. Tích hợp dữ liệu SCADA trực tiếp với mô hình thủy lực được hiệu chỉnh, Bentley OpenFlows WaterOPS tính toán các điều kiện thời gian thực trên các mạng lưới cấp nước, dựa trên các điều kiện hiện có và dự báo các điều kiện trong tương lai. Bentley OpenFlows WaterOPS trao quyền cho các tiện ích quản lý và giám sát mạng cấp nước tức thời, khả năng liên kết và hiển thị tốt hơn với vị trí được giám sát, dự đoán hiệu suất trong tương lai và phản ứng với các sự kiện và trường hợp khẩn cấp.

Bentley OpenFlows WaterOPS là một giải pháp vận hành theo thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định cho cung cấp và phân phối nước sạch đô thị. Tích hợp dữ liệu SCADA trực tiếp với mô hình thủy lực được hiệu chỉnh, Bentley OpenFlows WaterOPS tính toán các điều kiện thời gian thực trên các mạng lưới cấp nước, dựa trên các điều kiện hiện có và dự báo các điều kiện trong tương lai. Bentley OpenFlows WaterOPS trao quyền cho các tiện ích quản lý và giám sát mạng cấp nước tức thời,  khả năng liên kết và hiển thị tốt hơn với vị trí được giám sát, dự đoán hiệu suất trong tương lai và phản ứng với các sự kiện và trường hợp khẩn cấp.

Người vận hành mạng lưới có thể tự tin chia sẻ và cộng tác với các bên liên quan bằng cách đánh giá các hành động khác nhau nếu cần quyết định nhanh do hỏa hoạn, vỡ đường ống, hư hỏng mạng lưới hoặc các sự kiện quan trọng khác theo thời gian. Ngoài ra, người vận hành mạng cấp nước có thể xác định tác động mạng lưới mà các sự kiện này sẽ gây ra cho khách hàng.

Theo dõi và đánh giá các điều kiện mạng:

Mô phỏng chất lượng nước:

NĂNG LỰC Bentley OpenFlows WaterOPS

Quản lý phản ứng khẩn cấp: Người lập mô hình thủy lực, người lập kế hoạch và người vận hành có thể sử dụng mô hình mạng để kiểm tra các thông số trong chiến lược vận hành mạng lưới, chiến thuật và phương thức khẩn cấp theo cách không rủi ro. Xác định các lựa chọn an toàn, rẻ tiền để cải thiện khả năng phục hồi và quản lý hàng ngày các mạng lưới phân phối và truyền tải nước.

Quản lý an ninh nước: Sử dụng mô hình thủy lực phân phối nước để đánh giá và kiểm tra cơ sở hạ tầng vật lý để xác định các khu vực dễ bị tổn thương. Bảo vệ chống lại ô nhiễm tự nhiên, vô tình hoặc có chủ đích sẽ làm tổn hại khả năng cung cấp nước an toàn cho hệ thống của khách hàng.

Quản lý áp suất: Sử dụng mô hình mạng thủy lực để tự động xác định vùng áp suất chính xác dựa trên ranh giới áp suất và người tiêu dùng lớn. Xác định các khu vực tiềm năng để giảm áp lực mà không làm gián đoạn dịch vụ. Tránh áp lực cao không mong muốn gây ra rò rỉ quá mức và sự cố vỡ đường ống.

Quản lý sử dụng năng lượng: Mô hình bơm chính xác bằng mô hình thủy lực, bao gồm các tổ hợp bơm phức tạp và bơm tốc độ thay đổi, để hiểu tác động của các chiến lược vận hành bơm khác nhau đối với việc sử dụng năng lượng. Giảm thiểu năng lượng liên quan đến chi phí bơm trong khi tối đa hóa hiệu suất hệ thống.

Giám sát và đánh giá các điều kiện mạng: Sử dụng mô hình dữ liệu mạng cấp nước với mô hình thủy lực và GIS để theo dõi và dự đoán tình trạng, hiệu suất của đường ống và máy bơm từ kiểm tra, sự cố và hồ sơ can thiệp. Sau khi xác định và ưu tiên các vấn đề, hãy phân tích các biện pháp khắc phục thay thế và thực hiện các hành động khắc phục chủ động.

Mô phỏng chất lượng nước: Mô phỏng các đặc tính chất lượng nước trên toàn mạng lưới đường ống và trong các bể. Đánh giá tuổi nước hoặc thành phần (ví dụ, nồng độ clo, chất gây ô nhiễm, TDS), thậm chí với nhiều loài tương tác. Thực hiện theo dõi nguồn để xác định sự đóng góp của các nguồn nước khác nhau cho bất kỳ vị trí nào trong hệ thống.

Nâng cao hiệu quả kỹ thuật và hoạt động: Hợp lý hóa việc chia sẻ công việc liên ngành có thể liên quan, tác động đến hoạt động cho mạng lưới cấp nước. Xóa các rào cản được tạo bởi các chức năng kỹ thuật truyền thống để tổ chức của bạn có thể theo dõi, chia sẻ và cộng tác trên dữ liệu mạng một cách hiệu quả.

Biên dịch DIA DU Co., Ltd. Theo nguồn: https://bentley.com