Tin tức

Nhằm tạo cơ hội cho CBCNV tìm hiểu các giải pháp công nghệ mới, tối ngày 27/02/2018, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tham dự webinar giới thiệu giải pháp phần mềm CYME phục vụ tính toán và quy hoạch lưới điện do Công ty Eaton (Canada) trình bày.

Webinar (web-seniar – hội thảo trực tuyến) hiện đã khá phổ biến trên thế giới, nhưng là lần đầu tiên được áp dụng tại Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Sau thỏa thuận đạt được qua các email trao đổi, Công ty Eaton đã đồng ý tổ chức 01 buổi webinar nhằm giới thiệu giải pháp phần mềm CYME của mình phục vụ tính toán và quy hoạch lưới điện.
Do chênh lệch múi giờ địa lý, webinar được bắt đầu từ 08h tối giờ Việt Nam, tương đương 08h sáng múi giờ miền Đông (Bắc Mỹ). Cùng với đội ngũ kỹ sư trẻ các phòng chuyên môn, webinar được sự quan tâm tham dự của ông Hoàng Ngọc Hoài Quang – Phó Giám đốc Kỹ thuật sản xuất Công ty.

Từ trụ sở của Công ty Eaton tại Canada, ông Camilo Apraez, chuyên gia hệ thống điện đã giới thiệu tổng quan giải pháp phần mềm phân tích hệ thống điện CYME, demo các tính năng phần mềm phục vụ các bài toán phân tích lưới phân phối, tính toán trào lưu công suất, tính toán tối ưu Volt/Var, cũng như một số bài toán tính toán lưới điện khác. Các tính năng giải pháp do phần mềm cung cấp cho phép dễ dàng tùy biến và có khả năng tích hợp, liên thông với các nguồn cơ sở dữ liệu khác nhằm đơn giản hóa công tác lập kế hoạch và vận hành lưới điện.

Giao diện phần mềm CYME

CYME có 02 phiên bản độc lập. Ngoài phiên bản trên nền hệ điều hành Windows, phiên bản “CYME for ArcGIS desktop” là phiên bản được tích hợp trên nền ArcGIS, khai thác trực tiếp trên giao diện của ArcMap.

Thông qua hình thức webinar, ngoài việc được tìm hiểu thêm 01 giải pháp phần mềm mới phục vụ công tác kỹ thuật, đây còn là cơ hội để CBCNV trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh chuyên ngành phục vụ công việc.

Phan Quang Nhật - PC Thừa Thiên Huế