Giải pháp

NELOW SYS - Giải pháp tổng thể chống rò rỉ nước

NELOW là giải pháp tổng thể quản lý rò rỉ nước thông minh của Công ty TNHH WI.Plat (WI.Plat), Hàn Quốc. Giải pháp này pháp triển dựa trên nền tảng công nghệ tích hợp IIoT (Industrial Internet of Things), Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence), công nghệ điện toán đám mây (Cloud Technology).

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư (DDC) là đối tác địa phương chính thức của WI.Plat Co., Ltd. về triển khai hệ thống và cung cấp dịch vụ NELOW SYS tại Việt Nam.

NELOW SYS là giải pháp tổng thể quản lý rò rỉ nước thông minh của Công ty TNHH WI.Plat (WI.Plat), Hàn Quốc. Giải pháp này pháp triển dựa trên nền tảng công nghệ tích hợp IIoT (Industrial Internet of Things), Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence),  công nghệ điện toán đám mây (Cloud Technology).

Nền tảng quản lý rò rỉ thông minh này cho phép người dùng phát hiện và quản lý rò rỉ đường ống nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước.

Một kỹ sư cấp nước cho biết, "Trước đây, việc quản lý rò rỉ được thực hiện bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, và nó cũng đòi hỏi thiết bị và hệ thống đắt tiền. Để giải quyết vấn đề rò rỉ cũng mất nhiều thời gian. Hạn chế như vậy là rõ ràng, đặc biệt là ở các nước có ngân sách thấp như các nước đang phát triển, và vòng luẩn quẩn dẫn đến vấn đề cấp nước lặp đi lặp lại do vấn đề rò rỉ nước. Để giải quyết vấn đề này, WI.Plat đã phát triển một hệ thống NELOW bằng cách áp dụng IIoT, AI và công nghệ điện toán đám mây, và nó đã được thiết kế để cung cấp, tận dụng thiết bị và sử dụng hệ thống với mức giá hợp lý và tiết kiệm."

Tiếp theo, ông nói, "Hệ thống NELOW của WI.Plat có thể dễ dàng được sử dụng bởi các kỹ thuật viên ngành nước. Bạn có thể sử dụng hệ thống của chúng tôi mà không cần kiến ​​thức hoặc kinh nghiệm đặc biệt. WI.Plat và đối tác địa phương cũng cung cấp các dịch vụ đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy. AI của hệ thống và kinh nghiệm giảm rò rỉ tích lũy của K-Water đảm bảo tỷ lệ giảm rò rỉ đáng kể."

Hệ thống NELOW gồm có:

1.  Thiết bị Sonic M1:

Tiêu chuẩn công nghệ:
- Bộ vi điều khiển ARM MCU (ARM Microcontrollers);
- Bluetooth 5.0;
- Lithium Polymer Battery;
- IP 65.

Chức năng:
- Thu thập dữ liệu âm thanh rò rỉ nước (22,050/sec);
- Thu thập dữ liệu áp lực (0.1/sec);
- Thu thập lưu lượng nước qua đồng hồ (UART - Universal Asynchronous Receiver / Transmitter, 4~20mA).

2.  Thiết bị Sonic M2:

Tiêu chuẩn công nghệ:
- Bộ vi điều khiển ARM MCU (ARM Microcontrollers);
- NB-IoT (Narrowband – Internet of Things);
- Bluetooth 5.0;
- Lithium Ion Battery;
- IP 67.

Chức năng:
- Thu thập dữ liệu âm thanh rò rỉ nước (22,050/sec);
- Thu thập dữ liệu áp lực (0.1/sec);
- Thu thập lưu lượng nước qua đồng hồ (UART - Universal Asynchronous Receiver / Transmitter, 4~20mA).

3.  Phầm mềm ứng dụng trên di động NELOW_App:

Tiêu chuẩn công nghệ:
- Android 8.0;
- Mobile GIS App.

Chức năng:
- Quản lý dữ liệu GIS mạng cấp nước;
- Quản lý rò rỉ nước;
- Giám sát vị trí thu thập;
- Quản lý áp lực nước;
- Quản lý bảo dưỡng.

4.  Phầm mềm quản lý tổng thể mạng lưới cấp nước NELOW_Web:

Tiêu chuẩn công nghệ:
- Java Script / Open Layers / Vue.js, Node.js;
- WebGIS App;
- Điện toán đám mây (Cloud Technology);
- Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence).

Chức năng:
- Cung cấp quản lý mạng đường ống tổng thể;
- Số hóa GIS, Phân tích âm thanh rò rỉ nước;
- Giám sát DMA (Đo lường khu vực cấp nước);
- Quản lý áp suất, đọc đồng hồ nước, bảo trì tài sản.

Tất cả giải pháp