Giải pháp

NRW – Nước không doanh thu

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước

Đánh giá sự phức tạp của vấn đề

Thất thoát nước là một vấn đề lớn đối với các công trình cấp nước trên thế giới, với mỗi công trình cấp nước phải đối mặt với một loạt các thách thức. Tác động của những thiệt hại này đối với xã hội và phúc lợi tài chính của doanh nghiệp cấp nước, bao gồm:

• Dịch vụ kém hoặc gián đoạn;

• Các vấn đề về chất lượng nước, đặc biệt là trong các hệ thống liên tục bị rò rỉ, thậm chí có thể cho phép nước bẩn vào mạng;

• Lãng phí chi phí của xử lý nước và tăng công suất bơm mà không bao giờ đến tay khách hàng;

• Các khoản tiền phạt và các hậu quả khác khi việc thực hiện không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc cam kết với khách hàng.

Theo bảng cân bằng nước tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước Quốc tế (IWA) (xem phần bên dưới), có một số nguyên nhân gây mất nước. Mặc dù trộm cắp nước có thể đóng vai trò quan trọng trong một số vùng nghèo khó hoặc đang phát triển, ở đây chúng tôi sẽ xem xét IWA đưa ra những thất thoát thực tế trong hệ thống và phương pháp khắc phục những thất thoát này.

DIA DU Co., Ltd diễn dịch theo: IWA “best practice” standard water balance

Giảm thất thoát thực tế

Đầu tư một lần để sửa chữa rò rỉ và thay thế đồng hồ là không đủ; ít hiệu quả hơn (khi rò rỉ được báo cáo) so với việc chủ động - chẳng hạn như liên tục xác định rò rỉ không nhìn thấy, tối ưu hoá các chức năng sửa chữa, và nâng cấp cơ sở hạ tầng phân phối trước khi vòng đời trang thiết bị kết thúc - tất cả các thành phần của chương trình giảm thất thoát nước được phối hợp với giảm thất thoát tổng thể.

Một khi các công ty cấp nước đã thực hiện kiểm toán doanh số cấp nước bằng cách áp dụng hệ thống kế toán cân bằng nước tối ưu của IWA (IWA Best Practice Water Balance Accounting System), họ có thể bắt đầu lên kế hoạch một cách tốt nhất để giảm thất thoát thực tế (hay rò rỉ nước) đến mức có thể chấp nhận được gọi là "sự thất thoát thực tế hàng năm không thể tránh khỏi".

Các hoạt động giảm thất thoát nước thực tế

Các kỹ sư có thể cải thiện dịch vụ khách hàng, giảm nước không doanh thu, tạo ra một kế hoạch toàn diện và chủ động để quản lý chiến lược rò rỉ nước, bằng cách áp dụng các ứng dụng nước của Bentley vào IWA Best Practices, kết hợp bốn chiến lược để giải quyết rò rỉ nước: (1) Kiểm soát rò rỉ, (2) Quản lý áp lực, (3) Tốc độ và chất lượng sửa chữa và (4) Quản lý cơ sở hạ tầng.

Giải pháp của Bentley vào IWA Best Practices

Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng mạng lưới

Các ứng dụng cho ngành cấp nước của Bentley đề cập đến nhiều yếu tố của kế hoạch giảm thất thoát nước chủ động và giúp bạn thực hiện những điều sau:

• Xây dựng chiến lược khu vực cấp nước (DMA);

• Tìm bất kỳ loại thoát thoát nước (rò rỉ, trộm cắp nước...), tiết kiệm nước, tăng thu nhập;

• Thiết kế các thiết bị bảo vệ chống va và giảm sự phá vỡ của đường ống do áp lực cao;

• Giảm và ổn định áp lực để giảm lượng rò rỉ;

• Đánh giá hiệu quả của sự thất thoát trên toàn bộ hệ thống của bạn;

• Chọn ống để đáp ứng phá vỡ sẽ đảm bảo tác động tối thiểu đến hệ thống của bạn;

• Xác định các khu vực phải đóng cắt để sửa chữa rò rỉ, các khu vực sẽ bị ảnh hưởng nếu rò rỉ không được sửa chữa, và các khu vực sẽ được cắt nước trong quá trình sửa chữa;

• Lập kế hoạch đầu tư vốn;

• Lập kế hoạch dài hạn cho việc sửa chữa, thay thế và bão dưỡng;

• Báo cáo rò rỉ cho một khu vực (DMA/DMZ) hoặc toàn bộ mạng lưới;

• Quản lý tài sản sử dụng dữ liệu lịch sử rò rỉ nước.

Bentley WaterGEMS

Bentley HAMMER

Bentley OpenUtilities
 

DIA DU Co., Ltd. diễn dịch theo https://www.bentley.com

Tất cả giải pháp