Giải pháp

Mạng lưới điện

Là chủ sở hữu của một mạng truyền tải điện và phân phối, bạn cần lập kế hoạch, thiết kế, quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng tiện ích của mình. Cho dù tập trung ngành điện của bạn là: Thu thập dữ liệu GIS, mạng lưới phân phối, mạng truyền tải

Là chủ sở hữu của một mạng truyền tải điện và phân phối, bạn cần lập kế hoạch, thiết kế, quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng tiện ích của mình. Cho dù tập trung ngành điện của bạn là: Thu thập dữ liệu GIS, mạng lưới phân phối, mạng truyền tải, hoặc trạm biến áp điện, bạn có thể hưởng lợi từ các giải pháp toàn diện cho cơ sở hạ tầng tiện ích của DIA DU Co., Ltd. Chúng tôi có thể giúp bạn đáp ứng những thách thức trong việc mở rộng mong đợi của khách hàng, tăng nhu cầu và yêu cầu tuân thủ ngày càng tăng.

Các giải pháp của chúng tôi giúp bạn lên kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng tiện ích để đáp ứng các yêu cầu ngành đang thay đổi, giảm chi phí và cung cấp dịch vụ bền vững, an toàn, kịp thời và đáng tin cậy. Các dịch vụ của chúng tôi để lên kế hoạch và thiết kế bao gồm lập bản đồ và phân tích địa không gian, phân tích trang web và thiết kế, thiết kế trạm biến áp, thiết kế và quản lý mạng, thiết kế tháp truyền tải và hơn thế nữa.

Thông tin kỹ thuật của bạn rất quan trọng đối với hoạt động thành công của tiện ích của bạn. Để hỗ trợ các nhóm kỹ thuật của bạn, chúng tôi cho phép tất cả các thông tin kỹ thuật của bạn, dù là cải tiến vốn hay các hoạt động đang diễn ra, đều được quản lý trong khuôn khổ dự án hợp tác. Giải pháp Quản lý Vòng đời Tài sản của chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng bạn có thể duy trì và truy cập thông tin từ mọi dự án trong vòng đời của cơ sở hạ tầng của bạn. Giải pháp Quản lý Hiệu suất Tài sản của chúng tôi cung cấp khuôn khổ trung tâm có độ tin cậy về chi phí để duy trì và giám sát hoạt động của bạn. Là chủ sở hữu của mạng lưới truyền tải và phân phối điện, bạn đang phải đối mặt với nhu cầu về năng lượng, sáng kiến ​​xanh, cơ sở hạ tầng cũ, công nghệ lưới điện thông minh mới, lực lượng lao động lão thành, yêu cầu các quy định và nhiều thách thức khác.
rnBạn có thể hưởng lợi từ giải pháp của chúng tôi:

  • Thu thập dữ liệu GIS trực tuyến, quản lý, thiết kế và vận hành lưới điện;
  • Trao quyền cho đội ngũ kỹ thuật của bạn;
  • Quản lý thông tin kỹ thuật của bạn theo thời gian;
  • Hợp lý vận hành cơ sở hạ tầng của bạn.

Tất cả giải pháp