Giải pháp

DIWAGIS AMS

Giải pháp GIS để quản lý tổng thể tài sản mạng lưới Cấp nước, Thoát nước và Nhà máy xử lý

Brochure AMS Systems

Tổng quan:

Trên toàn thế giới, chính phủ, thành phố, cũng như chủ sở hữu, nhà quản lý và vận hành hệ thống nước và thoát nước đang ngày càng phải đối mặt với những thách thức khi phát triển mạng lưới với nguồn tài chính hợp lý. Mở rộng và duy trì các dịch vụ an toàn và đáng tin cậy với tài sản nước và thoát nước bị lão hóa hoặc hạn chế kinh phí. Với điều này cũng xuất hiện khó khăn trong việc đầu tư vào đâu, đầu tư tiếp theo như thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng tài sản hiện có hay thậm chí là khả năng thất bại và rủi ro tài sản lớn nhất sẽ xảy ra, cùng với hậu quả đi kèm.

Thêm vào những phức tạp này là các hoạt động của lĩnh vực quản lý hạ tầng khác tác động đến mạng lưới, tăng áp lực từ nhu cầu của khách hàng, cộng đồng về mức độ dịch vụ và chi phí thấp hơn: tuân thủ quy định của nhà nước; tăng trưởng dân số; khoảng cách lớn hơn giữa nguồn cung cấp nước dự kiến ​​và nhu cầu nước; minh bạch kinh doanh; và xu hướng lớn về bền vững môi trường, biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi cơ sở hạ tầng.

Cho dù hệ thống cấp nước và thoát nước thuộc sở hữu công cộng hoặc tư nhân, rõ ràng việc quản lý tài sản không còn có thể hoàn toàn thích ứng. Một cách tiếp cận chủ động, quản lý hiệu quả hệ thống cấp nước và thoát nước là điều cần thiết để đảm bảo tính bền vững, khả năng phục hồi và an ninh lâu dài. Đây là lúc áp dụng khả năng quản lý tài sản của giải pháp phần mềm DIWAGIS AMS – Hệ thống GIS tổng thể quản lý tài sản mạng lưới cấp nước, thoát nước và nhà máy xử lý.

Bằng cách kết nối chiến lược, công nghệ, quy trình kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và bảo trì, DIWAGIS AMS là giải pháp tổng thể, tích hợp với công nghệ GIS, phát triển trên đa nền tảng thiết bị sử dụng (Smartphone, Tablet, Laptop, PC) cung cấp bộ công cụ quản lý kế hoạch và kỹ thuật tài sản mạng lưới cấp nước, thoát nước và nhà máy xử lý đầy đủ theo yêu cầu nghiệp vụ cho vận hành và quản lý theo ISO 55001: 2014. 

Hình 1: Chức năng tổng thể của hệ thống DIWAGIS AMS

DIWAGIS AMS là hệ thống phần mềm GIS được sử dụng để triển khai quản lý tài sản mạng lưới cấp nước, thoát nước và nhà máy, với chức năng quản trị, biên tập, thu thập, cập nhật, phân tích báo cáo, khai thác bản đồ trên đa nền tảng bao gồm 03 phân hệ: DIWAGIS AMS Desktop, DIWAGIS AMS WebGIS và DIWAGIS AMS Mobile GIS.

Hình 2: Các phân hệ của hệ thống phần mềm DIWAGIS AMS

1. Phân hệ DIWAGIS AMS Desktop:

- Quản trị hế thống, phân quyền và nhật ký người dùng (lưu vết người dùng).

- Phân lớp, tổ chức lớp và nhóm dữ liệu GIS và cấu trúc thuộc tính theo quản lý tài sản hướng mở rộng và tích hợp hệ thống SCADA và Mô hình thủy lực OpenFlow WaterGEMS - Bentley Systems Inc.

- Biên tập bản đồ chuyên đề, thiết lập và tương tác với các lớp dữ liệu bản đồ.

- Quản lý vị trí người dùng trên bản đồ (Bookmark).

- Kết nạp và kết xuất từ dữ liệu không gian thuộc tính theo các định dạng phổ biến như: DGN, DWG, ShapeFile,  Geodatabase, Excel,…và Google Maps.

- Số hóa, cập nhật vị trí và thông tin tài sản mạng lưới, nhà máy trên bản đồ.

- Tạo trang in thiết kế thi công.

- Hiển thị bản đồ hạ tầng hệ thống cấp, thoát nước và nhà máy.

- Tìm kiếm theo thông tin thuộc tính và không gian tài sản cấp, thoát nước và nhà máy.

- Cập nhật sự cố, vi phạm trên mạng lưới trên mạng lưới cấp, thoát nước và nhà máy.

- Thống kế số lượng các đối tượng tài sản và chiều dài tuyến ống theo không gian.

Hình 3: Giao diện chính của phân hệ phần mềm DIWAGIS AMS Desktop

2. Phân hệ DIWAGIS AMS WebGIS

- Quản lý thông tin tài sản: cập nhật, truy vấn.

- Quản lý hồ sơ tài sản.

- Quản lý hoạch toán tài sản.

- Quản lý khấu hao tài sản.

- Quản lý, phân công sửa chữa và bảo trì tài sản: vận hành & bảo dưỡng cho mỗi đối tượng, hệ thống cho phép đưa ra một vài phân tích và tự động cảnh báo cho người dùng để đảm bảo giao việc, thực hiện và giám sát tiến độ công việc

- Kiểm kê tài sản.

- Thống kê, báo cáo tài sản theo yêu cầu khách hàng.

- Công cụ tích hợp bản đồ và tương tác với bản đồ: gười dùng dễ dàng thao tác như, biên tập, cập nhật thông tin, xem báo cáo,.. thông tin thuộc tính của đối tượng trên bản đồ.

- Hiển thị vị trí và thông tin trên bản đồ hạ tầng hệ thống cấp, thoát nước và nhà máy.

- Cập nhật thông tin đối tượng hạ tầng cấp, thoát nước và nhà máy trên bản đồ.

- Cập nhật thông tin, kiểm kê tài sản của mạng lưới và hiển thị trên bản đồ tương ứng.

- Tìm kiếm thông tin tài sản mạng lưới cấp, thoát nước và nhà máy trên bản đồ.

- Kết nạp dữ liệu từ hệ thống SCADA, DataLogger từ hệ thống máy chủ trung tâm điều hành và chi nhánh.

- Kết nạp dữ liệu eBilling vào hệ thống.

- Quản lý dữ liệu chất lượng nước.

- Cảnh báo tỷ lệ thất thoát và chất lượng nước vượt ngưỡng thiết lập theo thời gian thực (real-time).

- Phát sinh mã QR Code theo mã tài sản quản lý.

- Quyền truy cập, phân quyền sử dụng theo từng chức năng và mô-đun.

Hình 4a: Giao diện chính của phân hệ phần mềm DIWAGIS AMS WebGIS

Hình 4b: Giao diện chính của phân hệ phần mềm DIWAGIS AMS WebGIS

3. Phân hệ DIWAGIS AMS Mobile GIS

DIWAGIS AMS Mobile GIS là ứng dụng di động chạy trên các điện thoại thông minh hệ điều hành Android - Google hoặc iOS - Apple. Chức năng chính của ứng dụng gồm có:

- Đăng nhập và đăng xuất hệ thống.

- Đồng bộ dữ liệu theo hai cơ chế: Online và Offline

- Thu thập dữ liệu và vị trí các đối tượng của mạng lưới cấp, thoát nước và nhà máy.

- Thu thập và cập nhật dữ liệu quan trắc chất lượng nước trực tiếp ngoài hiện trường.

- Kiểm kê, xem thông tin tài sản bằng quét mã QR Code.

- Giao việc cho nhân viên và tiếp nhận công việc từ cấp quản lý phân công.

- Thu thập và cập nhật thông tin sự cố, vi phạm và trạng thái sử lý công việc.

- Tích hợp với thiết bị định vị Garmin GPS GLO để tăng độ chính xác vị trí của đối tượng tài sản khi thu thập.

- Tích hợp bản đồ nền Google Maps hoặc bản đồ nền do người dùng biên tập.

- Cấu hình và tương tác với các lớp dữ liệu GIS mạng lưới cấp nước, thoát nước và nhà máy.

- Quản trị thông tin, vị trí dữ liệu và hình ảnh đã thu thập.

 

Hình 5: Giao diện chính của phân hệ phần mềm DIWAGIS AMS Mobile GIS

4. Chiến lược phát triển và giải pháp công nghệ

Chiến lược phát triển:

- Nghiệp vụ phần mềm tham chiếu theo:

+ Thông tư số 45/2018/TT-BTC, ngày 07/05/2018 của Bộ Tài Chính, về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

+ ISO 55001:2014 - Quản lý tài sản,  Hệ thống quản lý và Yêu cầu.

- Quy trình và chức năng phần mềm phát triển theo 05 chiến lược Quản lý tài sản: mạng lưới cấp nước, mạng lưới thoát nước đô thị và nhà máy.

Hình 5: Chiến lược của hệ thống phần mềm DIWAGIS AMS

+ Giai đoạn 1: Tạo sổ đăng ký tài sản và kiểm tra tất cả các tài sản

+ Giai đoạn 2: Kết quả tra cứu tài sản hiện thị trên màn hình.

+ Giai đoạn 3: Xác định và sàn lọc các tài sản ưu tiên và tài sản rủi ro cao nhất.

+ Giai đoạn 4: Đánh giá và phân loại các tài sản có rủi ro cao nhất.

+ Giai đoạn 5: Kiểm kê, hoạch toán, và phân loại tài sản đang sử dụng và sử dụng được.

Giải pháp công nghệ:

- Công nghệ tích hợp GIS, GPS. Sử dụng công nghệ lõi ArcGIS Engine của hãng ESRI - USA.

- Nền tảng ứng dụng trên nhiều thiết bị: PC, Laptop, Tablet, Smartphone (Android, iOS).

- Hệ thống tích hợp với các hệ thống eBilling, SCADA/DataLogger, Ghi chỉ số Online (DMeter Online), Quản lý giao việc, Thu thập và Giám sát tỷ lệ thất thoát và chất lượng nước Online,  và Mô hình hóa phân tích thủy lực (OpenFlow WaterGEMS, OpenFlow SewerGEMS của hãng Bentley Systems Inc. - USA).

- Kiến trúc công nghệ thông tin: tích hợp và mở rộng.

Hình 6: Khung kiến trúc công nghệ thông tin phát triển hệ thống phần mềm DIWAGIS AMS

5. Lợi ích mang lại

- Hệ thống triển khai với khả năng tích hợp và liên kết với các cơ sở dữ liệu hiện có của Quý Khách hàng đã triển khai.

- Mô hình cơ sở dữ liệu theo chuẩn Geodatabase.

- Quy trình nghiệp vụ tuân thủ theo quy định quản lý tài sản của nhà nước, tiêu chuẩn quốc tế và tùy biến theo nhu cầu của người dùng.

- Cung cấp cho Quý Khách hàng hệ thống phần mềm quản lý đồng nhất từ cấp Lãnh đạo đến nhân viên hiện trường.

- Dễ dàng sử dụng và triển khai sử dụng trên mọi thiết bị, mọi nơi.

- Chi phí đầu tư phù hợp và hiệu quả trong công tác quản lý, vận hàng mạng lưới cấp nước, thoát nước và nhà máy. 

6. Khách hàng đã triển khai

- Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Bình Thuận (BTWASECO).

- Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NIWACO).

- Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Khánh Hòa (KHAWASSCO).

- Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE).

Quý Khách hàng có nhu cầu liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và miễn phí.

Bài viết, ảnh: DIA DU Co., Ltd.

Tất cả giải pháp