Tin tức

Cung cấp thông tin công nghệ GIS, GPS và RS

Hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa Đồng bằng sông Cửu Long

26/12/2017

Mới đây, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Công nghệ phần mềm thủy lợi -Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng thành công hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Giao diện Hệ thống GIS quản lý sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hệ thống có cấu trúc WebGIS, được xây dựng trên nền tảng các phần mềm mã nguồn mở PostgreSQL, PostGIS, Apache, MapServer. Trên cơ sở cập nhật và lưu trữ đầy đủ mọi thông tin liên quan đến sản xuất lúa (tiến độ xuống giống, cơ cấu giống, tình hình sinh trưởng của lúa, tình hình sâu bệnh…), tùy theo mục đích sử dụng, hệ thống cung cấp cho người dùng các loại báo cáo tổng hợp khác nhau về tình hình sản xuất lúa, báo cáo về tiến độ xuống giống, cơ cấu giống, tình hình thiên tai, sâu bệnh…

Đặc biệt, tính năng nổi bật của hệ thống này là sử dụng ảnh đa phổ MODIS miễn phí có độ phân giải thấp để xây dựng bản đồ lúa với độ chính xác đạt 95-97% so với diện tích gieo cấy thực tế. Hệ thống đã được ứng dụng thành công tại tỉnh An Giang và đang mở rộng chuyển giao cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

CESTI theo Tạp chí KH&CN Việt Nam.