Dịch vụ

Dịch vụ GIS: Số hóa dữ liệu, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, thiết kế Geodatabase...

Dịch vụ GIS

- Tư vấn xây dựng hệ thống GIS ứng dụng;

- Thiết kế và phát triển ứng dụng hệ thống GIS;

- Đào tạo chuyển giao công nghệ: GIS, GPS, RS.

Công ty Địa Dư là đối tác ủy quyền của tập đoàn phần mềm Bentley Systems Incorporated (Bentley), Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chúng tôi phụ trách cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ nhóm sản phẩm phần mềm Haestad.

Xem thêm

Tư vấn giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS System)

Xem thêm

Cung cấp các dịch vụ: thu thập, xây dựng, thiết kế cơ sở dữ liệu địa lý (GeoDatabase) cho các chuyên ngành

Xem thêm

1. Tích hợp dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS: Giới thiệu hệ thống định vị GPS; Các kỹ thuật định vị GPS; Lập kế hoạch định vị GPS; Kỹ thuật trích xuất dữ liệu từ máy định vị GPS và CSDL GIS.

Xem thêm