Sản phẩm

Phần mềm dành cho các chuyên gia cơ sở hạ tầng

DIWAGIS Online

Mục đích:

– Quản lý thông tin mạng cấp nước: Tài sản, hệ thống đo đếm Lưu lượng, Áp lực từ xa (Datalogger) và quản lý thông tin khách hàng.

Công nghệ sử dụng:

– Công nghệ GIS tích hợp với thiết bị định vị toàn cầu – GPS;

Cập nhật sự cố mạng cấp nước Online

Chức năng:

– Cập nhật sự cố, chỉ số đồng hồ Online trên Tablet, Smartphone;

– Số hóa đố tượng tài sản mạng cấp nước Online trên Tablet, Smartphone;

– Quản lý thông tin vật tư trên mạng cấp nước;

– Quản lý duy tu, bảo dưỡng, sự cố trên mạng lưới;

– Kết nối cơ sở dữ liệu khách hàng;

– Kết nối cơ sở dữ liệu Datalogger;

– Ứng dụng mô hình và phân tích hóa thủy lực;

– Giám sát mạng lưới theo thời gian thực (Real Time);

– Báo cáo, thông kế đa tiêu chí, theo nhu cầu của Quý Khách hàng;

– Lập biểu đồ, kết xuất ra nhiều định dạng dữ liệu hỗ trợ cho thiết kế, lập kế hoạch thi công.

Lợi ích mang lại:

– Thống nhất và đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu;

– Hỗ trợ tính toán tỷ lệ thất thoát nước không doanh thu;

– Tiết kiệm chi phí và thời gian vận hành và quản lý mạng cấp nước;

– Đồng bộ hóa thông tin, dữ liệu giữa các Phòng, Ban, Xí nghiệp, Nhà máy;

– Giao diện tiếng Việt;

– Môi trường sử dụng trên WinForm và WebGIS, Mobile GIS;

Dịch vụ kèm theo:

– Đào tạo chuyển giao công nghệ GIS, GPS thu thập, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mạng cấp nước;

– Thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành cấp nước;

– Phát triển các công cụ phần mềm tiện ích theo yêu cầu của người dùng.

Vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm nhiều thông tin chi tiết về sản phẩm và giải pháp.