Sản phẩm

Phần mềm dành cho các chuyên gia cơ sở hạ tầng

DIWAGIS Desktop

Phần mềm Quản lý thông tin mạng cấp nước - DIWAGIS Desktop cung cấp đầy đủ các chức năng, tiện ích giúp các ban lãnh đạo, phòng, đội và ban quản lý dự án có được sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả hơn trong chu trình quản lý đáp ứng các yêu cầu quản lý tuyến ống, các thiết bị vật tư trên tuyến ống và khách hàng về lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, xúc xả và sử dụng nước sạch; tạo được sự chuyên nghiệp hơn trong nội bộ và làm hài lòng khách hàng hơn bằng các giao dịch luôn thông suốt và hỗ trợ chăm sóc khách hàng.

Một số chức năng tiêu biểu:

•    Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng đến từng chức năng, lớp dữ liệu;
•    Cập nhật danh mục;
•    Kết nạp tất cả hồ sơ, bản vẽ, hình ảnh các đối tượng tài sản mạng lưới;
•    Nghiệp vụ quản lý tài sản mạng cấp nước;
•    Nghiệp vụ quản lý sự cố;
•    Nghiệp vụ tính toán tỷ lệ thất thoát theo DMA/DMZ;
•    Nghiệp vụ tính toán tổng sản lượng nước theo DMA/DMZ hoặc theo vùng hành chính;
•    Nghiệp vụ quản lý duy tu, bảo dưỡng, xúc xả;
•    Thống kê đa tiêu chí;
•    Báo cáo linh động và đa dạng;
•    Tìm kiếm trên theo cả dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian;
•    Tương tác với bản đồ và công cụ số hoá bản đồ;
•    Biên tập trang in bản đồ theo thiết kế tuỳ chọn và thi công.