Tin tức

Cung cấp thông tin công nghệ GIS, GPS và RS

Dublin San Ramon Services District sử dụng bản đồ trên nền Web với ArcGIS Server

Aaron Johnson, Chuyên viên GIS/ Kỹ sư cao cấp, Dublin San Ramon Services District Với nhu cầu có một giải pháp GIS dễ sử dụng, chạy trên nền Web mà có thể dễ dàng cập nhật và chỉnh sửa trong khi chỉ cần lập trình tối thiểu, Dublin San Ramon

Xem thêm

Hội thảo GIS 2015

Hệ thống thông tin địa lý (GIS – Geographic Information System) hình thành từ những 60 của thế kỷ trước và cho đến nay, GIS đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trên toàn thế giới.

Xem thêm

Tập huấn chuyển giao công nghệ: Xây dựng cơ sở dữ liệu và Quản lý mạng lưới cấp nước

Trong 04 ngày (19/4/2016 – 22/4/2016) tại Trung tâm Đào tạo Ngành nước miền Nam (WSTC), Công ty Địa Dư tập huấn “Xây dựng cơ sở dữ liệu và Quản lý mạng lưới cấp nước bằng phần mềm ArcGIS”.

Xem thêm