Tin tức

Cung cấp thông tin công nghệ GIS, GPS và RS

Bentley OpenFlows FLOOD - Đánh giá và giảm thiểu rủi ro lũ lụt

26/04/2019

OpenFlows FLOOD là một phần mềm mô hình lũ hoàn chỉnh để hiểu và giảm thiểu rủi ro lũ lụt ở các khu vực đô thị, ven sông và ven biển. OpenFlows FLOOD sử dụng các mô hình số phân bố không gian đầy đủ để mô phỏng tất cả các quá trình thủy văn và thủy lực xảy ra trong lưu vực sông, bao gồm lượng mưa, thấm, dòng chảy bề mặt, dòng chảy và dòng nước ngầm. Ở các khu vực thành thị, OpenFlows FLOOD có thể được kết nối với một mô hình do SewerGEMS tạo ra để mô phỏng dòng chảy bề mặt và nước mưa. Ngoài ra, mô hình có thể được sử dụng để mô phỏng lũ lụt ở các khu vực ven biển do nước dâng do bão.

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

Phân tích vùng ngập lụt và nguy cơ lũ lụt
Dễ dàng tính toán phạm vi của các khu vực bị ngập lụt và ước tính nguy cơ lũ lụt dựa trên độ cao cột nước và vận tốc dòng chảy cực đại.

Xây dựng và quản lý mô hình thủy lực
Bắt đầu quá trình xây dựng mô hình và quản lý mô hình của bạn một cách hiệu quả để bạn có thể tập trung vào việc đưa ra các quyết định kỹ thuật tốt nhất. Tận dụng và nhập nhiều định dạng dữ liệu ngoài nổi tiếng, giúp tối đa hóa ROI trên dữ liệu không gian địa lý và kỹ thuật và tự động hóa việc tạo dữ liệu đầu vào.

Sản xuất hình ảnh động hấp dẫn trực quan
Khám phá và trình bày kết quả mô hình của bạn bằng cách sử dụng một loạt các khả năng hiển thị tích hợp, bao gồm tùy chọn để tạo hiệu ứng động, liên tục cho kết quả thu được.

Thiết lập quản lý kịch bản
OpenFlows FLOOD cho phép bạn tạo các kịch bản mới và so sánh giữa các lựa chọn thay thế khác nhau. Điều này cho phép bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp tốt nhất để giảm thiểu rủi ro lũ lụt.

Mô phỏng dòng sông
OpenFlows FLOOD cho phép bạn tính toán dòng chảy của sông bằng cách sử dụng các phương pháp sóng động học, động và khuếch tán. Nó mô phỏng sự trao đổi nước giữa dòng chảy sông và dòng chảy bề mặt (phụ) dựa trên độ dốc thủy lực và chứa khả năng ước tính mạng lưới thoát nước từ bản đồ địa hình và nội suy các mặt cắt ngang trong không gian.

Mô phỏng dòng chảy bề mặt
MOHID Land cung cấp các phương pháp khác nhau để định tuyến dòng chảy bề mặt, bao gồm các phương pháp sóng động học, động và khuếch tán, sử dụng lưới 2D phân tán đầy đủ với lưới 1D tùy chọn. Nước từ dòng chảy mặt có thể xâm nhập, xâm nhập vào sông hoặc bốc hơi. OpenFlows FLOOD chứa các khả năng để chuẩn bị dữ liệu không gian cần thiết để tính toán dòng chảy bề mặt. Ví dụ, ứng dụng ước tính hệ số Manning từ các bản đồ sử dụng đất.

Mô phỏng lũ lụt đô thị
OpenFlows FLOOD cho phép bạn mô phỏng lũ lụt ở các khu vực đô thị bằng cách kết nối mô-đun trên đất liền với mô hình SewerGEMS. Nó mô phỏng sự trao đổi nước giữa dòng chảy ống và dòng chảy bề mặt dựa trên độ dốc thủy lực thông qua các cửa vào và hố ga.

Làm việc trong môi trường giàu hình ảnh
OpenFlows FLOOD có một công cụ GIS tích hợp cho phép bạn mở, chỉnh sửa và trực quan hóa tất cả các loại tệp dữ liệu mà mô hình cần. Các lớp có thể được tạo kiểu theo nhiều cách.

Nguồn và lược dịch: https://bentley.com