Địa Dư: chung tay thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng

Chúng tôi nghiên cứu và cung cấp các giải pháp phần mềm ứng dụng GIS để đẩy nhanh việc quản lý các dự án và cải thiện hiệu suất tài sản cho cơ sở hạ tầng nhằm duy trì nền kinh tế và môi trường chung của chúng ta. Hãy cùng chúng tôi: thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng.

SẢN PHẨM NỔI BẬT
Phần mềm thủy văn, thủy lực - Bentley, USA

Xây dựng kế hoạch tổng thể, mô hình hóa mạng lưới, phân tích thủy lực, tối ưu hóa hoạt động quản lý và vận hành mạng lưới cấp thoát nước.

Xem thêm

DMeter Online

DMeterOnline – Hệ thống Ghi Chỉ Số đồng hồ khách hàng Online hoặc Offline trên điện thoại thông minh.

Xem thêm

DIWAGIS Desktop

DIWAGIS Desktop - Phần mềm GIS quản lý tài sản mạng cấp thoát nước

Xem thêm

DIWAGIS Online

DIWAGIS Online- Hệ thống GIS quản lý thông tin mạng Cấp nước Online

Xem thêm

Dịch vụ
Đối tác
Khách hàng