Tin tức

Bang Sao Paulo, Brazil là nơi có mặt nhiều công ty quản lý và cung cấp dịch vụ cấp thoát nước, Sabesp là một trong những công ty tham gia vào lãnh vực này ở bang Sao Paulo. Với chi phí đầu tư nghiên cứu hạn hẹp chỉ 30.000 đồng Real Brazil (tương đương 187.300.000 VND) cho việc mô phỏng thủy lực nhằm xác định các tuyến ống đang gánh chịu thất thoát nước nặng nề trong điều kiện mạng lưới đang ngày càng mở rộng và dày đặc khiến công tác của Sabesp gặp khó khăn.

Bang Sao Paulo, Brazil là nơi có mặt nhiều công ty quản lý và cung cấp dịch vụ cấp thoát nước, Sabesp là một trong những công ty tham gia vào lãnh vực này ở bang Sao Paulo. Với chi phí đầu tư nghiên cứu hạn hẹp chỉ 30.000 đồng Real Brazil (tương đương 187.300.000 VND) cho việc mô phỏng thủy lực nhằm xác định các tuyến ống đang gánh chịu thất thoát nước nặng nề trong điều kiện mạng lưới đang ngày càng mở rộng và dày đặc khiến công tác của Sabesp gặp khó khăn.

 

 

Hình 1 - Thuật toán cân chỉnh phát hiện rò rỉ của WaterGEMS

 

Sabesp sử dụng phần mềm WaterGEMS để mô hình hóa mạng lưới đường ống kéo dài 910 km. Đội ngũ kỹ sư của Sabesp đã xác định các đoạn ống đang bị rò rỉ nặng nề và xác định các biện pháp cần thiết để khống chế các điểm rò rỉ này. Thay vì phải mất 260 ngày để phát hiện và khoanh vùng rò rỉ, ứng dụng mô phỏng và phân tích thủy lực bằng WaterGEMS đã giúp rút ngắn khoảng thời gian này xuống chỉ còn 5 ngày trên một khu vực  rộng 14.7 km2. Sự tiết kiệm thời gian cực kỳ hiệu quả này giải quyết được khó khăn trong việc xoay sở nguồn vốn đầu tư nghiên cứu ít ỏi, giúp cắt giảm được chi phí hoạt động khi kéo dài thời gian truy tìm các điểm rò rỉ trên mạng lưới. 

 

 

Hình 2 - Các DMA trên khu vực cần phát hiện và khoanh vùng rỏ rỉ mà Sabesp đã thực hiện

 

Nguồn: http://www.yearininfrastructure-digital.com 

 

Dia Du Co., Ltd biên dịch