Tin tức

Công ty PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA)* đặt mục tiêu cải tạo hệ thống cấp nước sạch hiện có do công ty đang quản lý. Mạng cấp nước sạch của PALYJA phục vụ cho vùng nội đô vùng West Jakarta với 405.000 điểm kết nối các tuyến ống cung cấp nước sạch cho hơn 3 triệu người. Mục tiêu của dự án cải tạo này, cụ thể là tại vùng B16 Depag của thành phố Jakarta, là giảm thất thoát nước không doanh thu xuống một nửa so với tình hình hiện tại (từ 30L/s xuống còn 15L/s). Nhưng thách thức mà PALYJA gặp phải đó là làm thế nào để phát hiện được các điểm gây thất thoát nước trong điều kiện nhiều tuyến ống ngầm ẩn dưới nhiều lớp cơ sở hạ tầng đã được bê tông hóa ở hiện tại.

Công ty PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA)* đặt mục tiêu cải tạo hệ thống cấp nước sạch hiện có do công ty đang quản lý. Mạng cấp nước sạch của PALYJA phục vụ cho vùng nội đô vùng West Jakarta với 405.000 điểm kết nối các tuyến ống cung cấp nước sạch cho hơn 3 triệu người. Mục tiêu của dự án cải tạo này, cụ thể là tại vùng B16 Depag của thành phố Jakarta, là giảm thất thoát nước không doanh thu xuống một nửa so với tình hình hiện tại (từ 30L/s xuống còn 15L/s). Nhưng thách thức mà PALYJA gặp phải đó là làm thế nào để phát hiện được các điểm gây thất thoát nước trong điều kiện nhiều tuyến ống ngầm ẩn dưới nhiều lớp cơ sở hạ tầng đã được bê tông hóa ở hiện tại.

Hình 1 - Phát hiện các điểm rò rỉ trên mạng lưới trong dự án của PALYJA

PALYJA đã áp dụng giải pháp phần mềm WaterGEMS để đối mặt với thách thức hiện có của mình. Người ta tin tưởng rằng WaterGEMS sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn này và thực tế đã mang lại hiệu quả to lớn. Cụ thể, trong quá trình dự án, WaterGEMS đã phát hiện được 25 điểm nghi ngờ có rò rỉ, số điểm có nguy cơ rò rỉ phát hiện được nhờ WaterGEMS nhiều gấp 4 lần so với các phương án đầu tư truyền thống trước đây. PALYJA đã tiến hành sửa chữa các điểm nóng rò rỉ này và ghi chú theo dõi áp lực trong mạng lưới trước và sau khi khắc phục rò rỉ.

Người ta nhận thấy rằng áp lực trong mạng lưới đã tăng lên đáng kể sau khi khống chế các điểm rò rỉ. Hiệu quả mang lại nhanh chóng, rõ rệt và giúp tiết kiệm nguồn nước đáng kể. Việc tiết kiệm được khoảng nước thất thoát này cung cấp cho các hộ dân cư mạng lưới cấp nước hiệu quả đạt lưu lượng 5 L/s đến từng hộ, điều mà trước đây chưa từng có ở khu vực này. Nhờ đó mà doanh thu cũng tăng lên đạt 6.750 USD/ tháng.

Toàn bộ dự án cải tạo này có mức đầu tư 18.500 USD và thu hồi vốn đầu tư chỉ trong vòng 3 tháng nhờ doanh thu ổn định trên một mạng lưới cấp nước hoạt động hiệu quả.

Hình 2 - Thống kê hiệu quả thu được sau khi đầu tư dự án

                                                                                                                                                         Nguồn: http://www.yearininfrastructure-digital.com

Dia Du Co., Ltd biên dịch

*PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) hoạt động tại Indonesia từ 01/02/1998, đảm trách việc cải tiến hệ thống cung cấp nước sạch cho vùng phía Tây thành phố Jakarta.