Tin tức

Nhằm nâng cao công tác giảm thất thu nước không doanh thu, cũng như ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới vào quản lý mạng cấp nước. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHAWASSCO) phối hợp với hãng phần mềm Bentley – Hoa Kỳ và Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư – đối tác của hãng Bentley tại Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề: “Ứng dụng phần mềm Bentley trong quản lý và giảm thất thoát trên mạng cấp nước”

Nhằm nâng cao công tác giảm thất thu nước không doanh thu, cũng như ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới vào quản lý mạng cấp nước. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHAWASSCO) phối hợp với hãng phần mềm Bentley – Hoa Kỳ và Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư – đối tác của hãng Bentley tại Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề: “Ứng dụng phần mềm Bentley trong việc quản lý và giảm thất thoát trên mạng cấp nước”.

Tham dự hội thảo có hơn 60 đại biểu là Lãnh đạo, cán bộ quản lý và kỹ sư đến từ 10 công ty cấp thoát nước:

1. Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Khánh Hòa;

2. Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa;

3. Công ty Cổ phần Cấn nước Vạn Ninh;

4. Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh;

5. Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

6. Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Lâm Đồng;

7. Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Phú Yên;

8. Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Thanh Hóa.

9. Công ty tư vấn kỹ thuật quốc tế.

10. Công ty nước và môi trường Việt Nam.

Ban tổ chức hội thảo là sự phối hợp của 03 đơn vị:

1. Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Khánh Hòa. Ông Trần Văn Huy - Trưởng Ban Tổ chức;

2. Tập đoàn phần mềm Bentley, Hoa Kỳ - Ông Văn Tiến Đức - Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Dương, Myanmar và Thái Lan, - đồng Tổ chức

3. Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư, đối tác của tập đoàn phần mềm Bentley, Hoa Kỳ - Ông Nguyễn Văn Lộc, đồng Tổ chức.

Hội thảo tổ chức vào buổi sáng ngày 30 tháng 03 năm 2018, diễn ra tại hội trường Công ty Cấp Thoát nước Khánh Hòa, 58 Yersin, thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình báo cáo và thảo luận liên quan đến giải pháp ứng dụng phần mềm Bentley trong quản lý và giảm thất thoát trên mạng cấp nước:

1. Giải pháp thành phố thông minh về cơ sở hạ tầng ngành nước.

Trình bày:

- Ông Tanay Kulkai - Chuyên gia tư vấn giải pháp ngành nước, Tập đoàn phần mềm Bentley Systems Inc.

- Ông Văn Tiến Đức - Giám đốc kinh doanh phụ trách khu vực Đông Dương, Myanmar, Thái Lan tập đoàn phần mềm Bentley Systems Inc.

- Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư.

2. Ứng dụng phần mềm Bentley WaterGEMS để quản lý và giảm thất thoát trên mạng cấp nước.

Trình bày: Ông Nguyễn Đắc Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý Mạng lưới, Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Khánh Hòa.

3. Giải pháp quản lý và giảm thất thoát trên mạng cấp nước bằng phần mềm GIS, WaterGEMS và HAMMER.

Trình bày: Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư.

Một số hình ảnh.


Ông Trần Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp Thoát nước Khánh Hòa (KHAWASSCO) phát biểu khai mạc


Đại biểu tham dự


Ông Tanay Kulkai và ông Văn Tiến Đức - Tập đoàn phần mềm Bentley trình bày giải pháp


Ông Nguyễn Đắc Khánh - Phó Trường phòng Quản lý mạng, KHAWASSCO trình bày kinh nghiệm và giải pháp


Ông Nguyễn Văn Lộc - Công ty Địa Dư trình bày giải pháp


Ông Phạm Hồng Châu - Giám đốc Công ty CP Cấp nước Ninh Thuận đặt câu hỏi