Tin tức

Đây là nội dung chính của đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GIS Hue”

Đây là nội dung chính của đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GIS Hue” được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành lập hội đồng giao trực tiếp cho Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chiều 15/6.

Đề tài triển khai với thời gian 12 tháng, với kinh phí cấp từ ngân sách sự nghiệp khoa học hơn 670 triệu đồng, do ThS Lê Duy Sử- Giám đốc Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh làm chủ nhiệm nhằm tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu; trong đó gồm mô hình khái niệm, mô hình logic và cấu trúc cơ sở dữ liệu vật lý của các lớp dữ liệu không gian, các quy tắc, quan hệ ràng buộc giữa các lớp/ bảng dữ liệu cũng như quy định việc trình bày, thể hiện biểu tượng của các lớp trên bản đồ, quy định cách đặt tên lớp, trường dữ liệu, các tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu, các quy định đối với việc nhập giá trị của một số trường dữ liệu đối với các lớp cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành của các ngành...

Đại diện hội đồng phát biểu giao trực tiếp  cho Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh thực hiện đề tài "Nghiên cứu và xây dựng bộ chuẩn dữ liệu GIS một số lĩnh vực trên cơ sở nâng cấp chuẩn dữ liệu GIS Hue

Trước đó, sáng 15,6, Sở KH&CN thành lập hội đồng nghiệm thu đề khoa học cấp tỉnh “Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền GIS” do Viện Quy hoạch Xây dựng Thừa Thiên Huế chủ trì và TS.KTS Đăng Minh Nam làm chủ nhiệm. Đề tài được thực hiện từ tháng 3/2015 đến tháng 2/2017 với kinh phí 1.242 triệu đồng do ngân sách sự nghiệp khoa học cấp.  Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng việc quản lý các quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng đô thị và xây dựng phần mềm khai thác, cung cấp  thông tin quy hoạch đô thị cho cộng đồng bằng công nghệ WebGIS... Ngoài ra, còn đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ cho 24 cán bộ thuộc Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh, các phòng quản lý đô thị huyện, thị xã, thành phố và ban, ngành liên quan về việc chuyển đổi dữ liệu GIS quy hoạch và khai thác thông tin quy hoạch qua môi trường mạng.

Theo nguồn: "Báo Thừa Thiên Huế online"