Tin tức

Tạo, duy trì, phân tích và chia sẻ thông tin địa lý, kỹ thuật và kinh doanh của bạn trong môi trường MicroStation thân thiện, nhưng quen thuộc. Làm việc tự tin với kỹ thuật cao GIS để tạo bản đồ chất lượng và thống nhất các dữ liệu 2D / 3D khác nhau.

Tạo, duy trì, phân tích và chia sẻ thông tin địa lý, kỹ thuật và kinh doanh của bạn trong môi trường MicroStation thân thiện, nhưng quen thuộc. Làm việc tự tin với kỹ thuật cao GIS để tạo bản đồ chất lượng và thống nhất các dữ liệu 2D / 3D khác nhau.

  • Tận dụng các nguồn dữ liệu khác nhau và cải thiện khả năng tương tác (Oracle Spatial, Esri File Geodatabase,  ESRI Shapefiles, Microsoft SQL Server Spatial, i-models, Bing Maps...).
  • Tiết kiệm thời gian và trong việc xử lý lại dữ liệu với các công cụ tạo, chỉnh sửa và lập bản đồ chính xác về kỹ thuật.
  • Sử dụng một giao diện chương trình ứng dụng (API) mạnh mẽ nhưng linh hoạt để phát triển các ứng dụng GIS tùy biến.
  • Tăng năng suất và cải tiến quá trình ra quyết định bằng cách cung cấp cho nhân viên hiện trường truy cập nhanh từ máy tính bảng với ứng dụng Bentley Map Mobile.

Bởi vì mỗi người dùng có những nhu cầu và yêu cầu khác nhau, Bentley Map được cung cấp trong các phiên bản khác nhau:

  • Bentley Map
  • Bentley Map PowerView
  • Bentley Map Enterprise
  • Bentlet Map Mobile

Vui lòng click vào đây!