Tin tức

Ngày 18/4/2017, tại văn phòng Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư, chi nhánh Huế, các chuyên gia hãng phần mềm Bentley, Hoa Kỳ gồm có: ông Paul Yates – Giám đốc điều hành kinh doanh, ông Lawrence Yong – Tư vấn kỹ thuật

Ngày 18/4/2017, tại văn phòng Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư, chi nhánh Huế, các chuyên gia hãng phần mềm Bentley, Hoa Kỳ gồm có: ông Paul Yates – Giám đốc điều hành kinh doanh, ông Lawrence Yong – Tư vấn kỹ thuật và ông Văn Tiến Đức – Phụ trách kinh doanh thị trường Đông Dương, Thai Lan và Myanmar đã làm việc và giới thiệu giải pháp phần mềm xây dựng mô hình 3D công nghệ mới: (1) Xây dựng mô hình 3D từ ảnh chụp bằng máy điện thoại di động (Photos to 3D Contextcapture solution), (2) Phần mềm thiết kế 3D tham chiếu thực địa (SITEOPS).

Đây là hai giải pháp phần mềm mới xây dựng mô hình 3D của hãng phần mềm Bentley trong việc mô hình hóa quản lý đô thị: cấp thoát nước, mạng lưới điện, di tích văn hóa, giao thông, quy hoạch đô thị…

Một số hình ảnh làm việc giữa hai bên: