Tin tức

Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành lưới điện, chăm sóc khách hàng cũng như quản lý tài sản là một trong những ứng dụng hiện đại

Việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành lưới điện, chăm sóc khách hàng cũng như quản lý tài sản là một trong những ứng dụng hiện đại và là cơ sở của lưới điện thông minh mà Tổng công ty Điện lực TP.HCM đang triển khai thực hiện.

Việc áp dụng GIS đã giúp Tổng công ty thiết lập một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về vị trí của các phần tử lưới điện đến điện kế của khách hàng. Cung cấp bản đồ số của tất cả các tuyến đường phố, nơi Tổng công ty cung cấp điện. Cung cấp tình trạng lưới điện gần với thời gian thực về các sự cố bất ngờ, các công tác xây dựng và bảo trì.

Cải tiến phục vụ khách hàng bằng cách phục hồi điện nhanh hơn, tin cậy hơn và thông tin liên lạc với khách hàng tốt hơn trong thời gian gián đoạn bởi sự cố.

Hệ thống GIS giúp Tổng công ty thoát khỏi sự quản lý cồng kềnh, tốn kém và thiếu chính xác bằng giấy mực và thủ công trong quá trình quản lý và vận hành lưới điện. Hơn nữa, hệ thống GIS còn giúp hỗ trợ giám sát sự an toàn cho các nhân viên trong quá trình quản lý và vận hành lưới điện.

Để triển khai GIS, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đầu tư trang bị các hệ thống máy chủ và các phần mềm chuyên dùng để khởi tạo, biên tập cơ sở dữ liệu và quản trị hệ thống GIS.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã sử dụng cơ sở dữ liệu tham chiếu nền của TP.HCM để biên tập bản đồ chuyên đề về tham chiếu nền và đưa vào khai thác.

Hiện nay, Tổng công ty đã áp dụng GIS vào quản lý và vận hành lưới điện với những ứng dụng như: ứng dụng “Tìm kiếm và cập nhật” hỗ trợ CB-CNV tìm kiếm các thông tin về tài sản lưới điện (trạm biến thế, đường dây,…) về điện kế khách hàng (vị trí điện kế, mã khách hàng, lộ ra,…). Ứng dụng “Cập nhật trạng thái vận hành” giúp nhân viên vận hành cập nhật trạng thái đóng/cắt của thiết bị trên bản đồ lưới điện trong quá trình vận hành và cung cấp thông tin về phạm vi mất điện/tái lập điện cũng như thống kê về tài sản lưới điện trong khu vực hoạt động của thiết bị qua giao diện đồ họa hỗ trợ. Ứng dụng “Phân tích báo cáo” sẽ cung cấp các báo cáo theo yêu cầu của người tham gia và khai thác tài nguyên của hệ thống trên cơ sở chiều phân bố công suất của hệ thống điện.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM hiện đang quản lý lưới điện với các cấp điện áp 220kV, 110kV, 22kV, 15kV và 0,4kV với trên 680km đường dây/cáp truyền tải, 5.900km lưới điện trung thế và 11.300km lưới điện hạ thế, cung cấp điện cho trên 2 triệu khách hàng ở TP.HCM. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, Tổng công ty luôn nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh của phụ tải, thu hút đầu tư với yêu cầu chất lượng cung cấp điện ngày càng cao trên địa bàn TP.HCM.

Theo  http://www.hcmpc.com.vn/