Tin tức

Ngày 10/7/2015 vừa qua, tại Trung tâm Đào tạo Ngành nước miền Nam, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận 6 bên về Hợp tác kỹ thuật ngành Cấp nước (lần thứ 3) giữa Cục nước Yokohama (YWWB) và các thành viên tại Việt Nam.

Ngày 10/7/2015 vừa qua, tại Trung tâm Đào tạo Ngành nước miền Nam, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận 6 bên về Hợp tác kỹ thuật ngành Cấp nước (lần thứ 3) giữa Cục nước Yokohama (YWWB) và các thành viên tại Việt Nam. Tham gia có ông Tadahiro Matsumoto – Đại diện YWWB; ông Bùi Thanh Giang – Đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO); ông Trương Công Nam – đại diện Công ty Cấp nước Huế (HUEWACO); ông Nguyễn Trường Ảnh – đại diện DAWACO; ông Nguyễn Mạnh Hùng – đại diện Trung tâm đào tạo ngành nước miền Nam (TCWS) và ông Vũ Ngọc Khuê – đại diện Trung tâm đào tạo ngành nước miền Trung (WSTC).

HỢP TÁC KỸ THUẬT TRONG CẤP NƯỚC 6 BÊN

Đây là giai đoạn tiếp theo của chương trình hợp tác kỹ thuật 4 bên. Hai đơn vị mới (hai bên) được kết nạp thêm là Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) và Trung tâm đào tạo ngành nước tại miền Trung (WSTC).

Nội dung hợp tác sẽ tiếp tục, tập trung vào nâng cao năng lực cấp nước cho mỗi thành viên và góp phần phát triển ngành nước tại Việt Nam. Việc hỗ trợ của các bên sẽ thông qua hình thức hội thảo tại Việt Nam và thực tập tại Yokohama. Thời gian dự kiến như sau:

– Đầu tháng 1/2016 tập huấn tại Yokohama

– Tháng 6 ÷ 7/2016 hội thảo Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và quản lý nước sạch do DAWACO đăng cai

– Tháng 10 ÷ 11/2016 tập huấn tại Yokohama

– Tháng 6 ÷ 7/2017 hội thảo Quản lý Hệ thống Cấp nước Thông minh do SAWACO đăng cai.

Tháng 10 ÷ 11/2017 tập huấn tại Yokohama

– Tháng 6 ÷ 7/2018 hội thảo Quản lý Tài sản do Huewaco đăng cai.

Tùy theo kinh phí, các thành viên tại Việt Nam sẽ cử tối thiểu 1 cán bộ tham gia tập huấn tại Yokohama từ 7 ÷ 10 ngày.

Cùng ngày, 20 đơn vị hoạt động trong ngành cấp nước đã tham gia Hội thảo với chuyên đề “Trung tâm điều khiển hệ thống cấp nước và giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất nước sạch” với các phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của Cục cấp nước Yokohama cũng như những đề tài ứng dụng mới đến từ các công ty Cấp nước tại Việt Nam như: “Quản lý vận hành tổng thể hệ thống cấp nước và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới” của Sawaco; “Trung tâm điều khiển – quản lý thông minh hệ thống cấp nước các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất kinh doanh nước sạch” của Huewaco; “Hệ thống Giám sát Chất lượng Nước và Quản lý Mạng lưới” của Dawaco; “Giải pháp điều khiển giám sát hệ thống sản xuất – Cung cấp nước sạch từ xa qua mạng GSM/GPRS/3G” của WSTC; “Định hướng đào tạo của WSTC về giảm thiểu tác động môi trường trong sản xuất nước sạch” của WSTC.

Ông Nguyễn Văn Lộc – Giám đốc Công ty TNHH GP&CN Địa Dư trình bày giải pháp

Bên cạnh đó, các Công ty cung cấp vật tư ngành nước như nhựa Tiền Phong, AVK, Công ty giải pháp và công nghệ Địa Dư trình bày giải pháp “Ghi chỉ số đồng hồ khách hàng bằng phần mềm DMeterOnline tích hợp với máy in di động RJ Series, Brother – Nhật Bản… đã tham gia hội thảo cùng với tổ chức triển lãm, giới thiệu các sản phẩm mới góp phần tăng công suất cấp nước, giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình sản xuất.

Lễ ký kết và các hoạt động liên quan đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo http://tapchicapthoatnuoc.vn
Có bổ sung hình ảnh