Giải pháp

Giải pháp GIS để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng

Phân tích thủy lực - giải pháp Bentley

Trong hơn ba thập kỷ qua, Haestad đã cung cấp cho các chuyên gia nước về các tiện ích và các công ty tư vấn trên toàn thế giới bằng các công cụ kỹ thuật tiên tiến để lên kế hoạch, thiết kế, duy trì và vận hành cơ sở hạ tầng ngành nước.
Các đặc điểm chính của phần mềm mô hình thủy lực Haestad bao gồm:

– Rút ngắn thời gian để người dùng mới có thể nhanh chóng học cách sử dụng sản phẩm, xây dựng và quản lý mô hình một cách hiệu quả;

– Hỗ trợ đa nền tảng để người sử dụng xây dựng mô hình có thể chọn chạy sản phẩm Haestad tích hợp trong ArcGIS, MicroStation, AutoCAD hoặc như một ứng dụng độc lập (stand-alone).

– Khả năng quản lý mô hình cho phép người dùng lựa chọn nhiều phương án giải pháp kỹ thuật và thiết kế tối ưu.

MỘT SỐ SẢN PHẨM THUỘC HAESTAD:

1. WaterGEMS: Phần mềm phân tích và thiết kế mạng cấp nước

WaterGEMS cung cấp cho bạn một công cụ hỗ trợ ra quyết định dễ sử dụng phân tích và thiết kế mạng cấp nước. Phần mềm giúp nâng cao kiến thức cơ sở hạ tầng mạng cấp nước một cách hệ thống: nó phản ứng như thế nào với các chiến lược phát triển mạng lưới, và phát triển mạng lưới như thế nào khi dân số và nhu cầu sử dung nước gia tăng.
Từ mô phỏng chất lượng nước và nước cứu hỏa, đến phân tích chi phí năng lượng và năng lực của mạng lưới, WaterGEMS có mọi thứ bạn cần trong môi trường đa nền tảng, linh hoạt.

WaterGEMS cung cấp nhiều công cụ phần mềm cho:
• Lập kế hoạch thông minh cho hiệu năng của hệ thống: Khả năng của mạng lưới nước để phục vụ khách hàng của mình phải được đánh giá khi hệ thống dự kiến tăng trưởng. Với WaterGEMS, xác định có hiệu quả các khu vực có vấn đề tiềm ẩn, hỗ trợ tăng trưởng khu vực dịch vụ và lập kế hoạch nguồn vốn đầu tư.
• Các hoạt động được tối ưu hóa cho hiệu quả của hệ thống: Thực hiện mô hình hóa hoạt động của hệ thống bơm trên mạng lưới rất phức tạp và khó khăn. Với WaterGEMS, bơm mô hình chính xác, tối ưu hóa các chiến lược bơm, và lên kế hoạch tắt máy và các hoạt động hàng ngày để giảm thiểu sự sụt áp.
• Hỗ trợ ra quyết định trong việc duy tu bảo dưỡng mạng lưới: Khi cần đổi mới hoặc thay thế cơ sở hạ tầng mạng cấp nước, lượng thông tin liên quan đến tài sản bạn phải cân nhắc để ra quyết định. Các công cụ WaterGEMS như “Pipe Renner Planner” làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn bằng cách phân tích và so sánh một loạt các biến để ưu tiên các quyết định cải tạo.

WaterGEMS là một tập hợp của WaterCAD.

2. SewerGEMS: Phần mềm mô hình hóa hệ mạng lưới thoát nước đô thị và sinh hoạt

Nếu xây dựng và chuẩn bị các mô hình mương, cống (mạng lưới thoát nước đô thị và sinh hoạt) của bạn cảm thấy như một công việc không bao giờ kết thúc, SewerGEMS phần mềm là dành cho bạn.
SewerGEMS hợp lý hóa quá trình lập mô hình, do đó bạn có nhiều thời gian hơn để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật xử lý nước thải, chẳng hạn như nâng cao năng lực và hạn chế tràn cống, điều này cuối cùng cho phép các công ty xây dựng hạ tang đô thị tuân thủ các quy định về cống rãnh của các cơ quan quản lý.

Trong hơn ba thập kỷ qua, SewerGEMS đã cung cấp các công cụ tiện ích và các chuyên gia xử lý nước thải cũng như bạn với các công cụ kỹ thuật tiên tiến để lên kế hoạch, thiết kế, duy trì và vận hành các hệ thống thoát nước hợp vệ sinh, bao gồm:

– Các công cụ hướng dẫn về kỹ thuật: “Leverage SewerGEMS” công cụ để hiểu rõ hơn về hành vi của hệ thống nước thải của bạn, cải thiện việc ra quyết định và thời gian cải tạo.

– Cải thiện tính chính xác của mô hình: Mô hình được cân chỉnh tốt làm giảm nguy cơ đưa ra các quyết định không đúng bằng cách đảm bảo rằng mô hình sử dụng dữ liệu sẵn có tốt nhất. Các công cụ hiệu chỉnh SewerGEMS như tích hợp SCADA cho phép bạn dựa vào các kết quả mô hình của mình.

– Tăng tính linh hoạt của thông tin: Khả năng tương thích của GIS, CAD và SCADA đầy đủ của SewerGEMS cho phép chia sẻ và cung cấp thông tin hiệu quả về chi phí giữa các thiết kế, kỹ thuật, GIS và các bộ phận vận hành của các thiết bị, và các chuyên gia tư vấn. Bạn có thể tận dụng các dữ liệu mà chỉ đầu tư một lần và tái sử dụng trong tất cả các phòng ban.

SewerGEMS là một tập hợp của SewerCAD

3. CivilStorm: Mô hình hóa và phân tích hệ thống thu nước mưa toàn diện

Hệ thống thu nước mưa có thể rất phức tạp để mô hình, với lưu lượng dòng chảy và đảo ngược, đường ống phụ, và nhiều hơn nữa. CivilStorm là một giải pháp cho tất cả các nhu cầu của bạn về mô hình thu nước mưa:

– Phát hiện sự tắc nghẽn của hệ thống, cải thiện công suất, và hạn chế ngập nước mưa, vì vậy bạn có thể tuân thủ các quy định về hệ thống thu nước mưa;

– Giảm thiểu đầu tư vốn vào cơ sở hạ tầng của bạn với thiết kế mạng tối ưu và kế hoạch tổng thể cho toàn bộ hệ thống;

CivilStorm thực hiện việc phân tích tất cả các khía cạnh của hệ thống thu nước mưa: lượng mưa, lượng nước chảy, đường vào và đường ống dẫn, đường ống trọng lực và áp lực, ao, cấu trúc lối thoát, mương, cống, và nhiều hơn nữa. Nó cung cấp:

– Mô hình hóa thu nước mưa toàn diện: Phân tích áp suất và điều kiện dòng chảy tự do cho các mạng lưới các kênh và các ống dẫn kín; Mô hình các ao hồ cho một loạt các điều kiện nước thải; Và sử dụng các đê bao, lỗ, cống, ống nâng và hộp đầu vào trong thiết kế của bạn.

– Thiết kế dễ dàng: CivilStorm đề xuất kích cỡ ống hiệu quả nhất và độ cao, trong khi đáp ứng các hạn chế về thiết kế. Nó hướng dẫn bạn thiết kế và quy trình xử lý ao hồ và sắp xếp hợp lý hệ thống mương, cống thu nước.

– Xây dựng và quản lý mô hình hợp lý: Đẩy mạnh và kết nạp hầu như bất kỳ định dạng dữ liệu bên ngoài nào để bắt đầu thiết kế mô hình. Sau đó, sử dụng dữ liệu mô hình một cách hiệu quả với khả năng sử dụng vô số công cụ nhập dữ liệu và chỉnh sửa mô hình làm đơn giản và rút ngắn quá trình thiết lập mô hình.

CivilStorm là một tập hợp của StormCAD và một tập hợp một phần của SewerGEMS.

4. PondPack: Phần mềm phân tích và thiết kế hồ chứa nước

Từ các thiết kế cơ sở đến các nghiên cứu hệ thống thoát nước, bạn có thể mô phỏng hiệu quả lượng mưa và dòng chảy từ các lưu vực sông cả nông thôn và đô thị để thiết kế dung tích, nguồn ra, nguồn vào, và các kênh. Giao diện trực quan và dễ sử dụng giúp đơn giản hóa thiết kế ao hồ, trong khi đó công cụ tính toán mạnh mẽ xử lý sự phức tạp của mô hình.

Với PondPack, bạn có tốt nhất của cả hai mảng:

– Nâng cao năng suất thiết kế;

– Cung cấp các dự án thiết kế ao hồ chất lượng cao.

Tăng hiệu quả công việc và sắp xếp kế hoạch, thiết kế và kỹ thuật cho dự án hệ thống thu nước mưa thông qua:

– Đơn giản hóa các bước: Dễ dàng quản lý các bước cần thiết để lấy ao hồ từ khi bắt đầu đến kết thúc. PondPack’s PondMaker hướng dẫn bạn thông qua các tình huống khó nhất về các bước thiết kế đơn giản bằng cách cung cấp một quy trình từng bước, qua các phản hồi liên tục về cách thiết kế đang tiến triển.

– Xây dựng mô hình hợp lý và quản lý: Đẩy mạnh và kết nạp hầu như bất kỳ định dạng dữ liệu bên ngoài để khởi tạo mô hình. Sau đó, bạn có thể thao tác dữ liệu mô hình một cách hiệu quả, với khả năng sử dụng vô số công cụ nhập dữ liệu và chỉnh sửa mô hình làm đơn giản và rút ngắn quá trình thiết lập mô hình.

– Cải thiện hiểu biết về các tình huống thực tế: Mô hình hóa các mô hình ao hồ phức tạp với độ tin cậy cao, bao gồm mô phỏng các hiệu ứng thủy triều và bốc hơi nước trong ao hồ liên kết với nhau.

PondPack là một tập con của CivilStorm và SewerGEMS.