Giải pháp

Giải pháp GIS để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng

Môi trường đô thị

GIỚI THIỆU:

– Quản lý các đối tượng:

+ Tuyến thoát nước, hố ga, họng thu nước, cửa xả;
+ Thùng rác, điểm thu gom rác, điểm tập kế rác, bãi rác;
+ Phương tiện thu gom rác, phương tiên vận chuyển rác.

– Phạm vi ứng dụng: Công ty quản lý môi trường đô thị, công ty thoát nước của các tỉnh/thành phố.

MỤC TIÊU:

– Thiết kế và xây dựng được hệ thống thông tin phục vụ quản lý hệ thống thoát nước và thu gom rác thải đô thị dựa trên ứng dụng công nghệ tích hợp GPS-GIS.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS (GeoDatabase) và phần mềm GIS quản lý hệ thống thoát nước, rác thải và phương tiện vận chuyển rác thải đô thị.

– Xây dựng ứng dụng quản lý hệ thống thoát nước và thu gom rác thải đô thị bằng công nghệ tích hợp GIS&GPS.

MÔ HÌNH GIẢI PHÁP:


 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

1. Quản trị hệ thống

– Đăng nhập;
– Sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu;
– Quản lý tài khoản, phân quyền hệ thống;
– Giám sát hệ thống.

2. Tương tác với bản đồ

– Hiển thị bản đồ hạ tầng hệ thống thoát nước và vận chuyển rác thải;
– Hiển thị thông tin đối tượng hạ tầng hệ thống thoát nước;
– Hiển thị thông tin đối tượng vận chuyển rác thải;
– Hiển thị lộ trình xe vận chuyển rác thải theo thời gian thực;
– Hiển thị các kết quả của quá trình tìm kiếm lên bản đồ;
– Cập nhật dữ liệu không gian dạng điểm;
– Cập nhật dữ liệu không gian dạng đường;
– Cập nhật dữ liệu không gian dạng vùng.

3. Quản lý hạ tầng hệ thống thoát nước

– Cập nhật dữ liệu thuộc tính tuyến thoát nước;
– Cập nhật dữ liệu thuộc tính hố ga;
– Cập nhật dữ liệu thuộc tính họng thu nước;
– Tìm kiếm thông tin hạ tầng hệ thống thoát nước.

4. Quản lý hệ thống thu gom và vận chuyển rác thải

– Cập nhật dữ liệu thuộc tính xe vận chuyển rác thải;
– Cập nhật dữ liệu thuộc tính thùng rác;
– Cập nhật dữ liệu thuộc tính điểm trung chuyển rác thải;
– Cập nhật dữ liệu thuộc tính bãi xuồng, container;
– Cập nhật dữ liệu thuộc tính điểm hẹn xe gom;
– Cập nhật dữ liệu thuộc tính xe gom rác;
– Cập nhật dữ liệu thuộc tính xuồng, container;
– Tìm kiếm thông tin hệ thống vận chuyển rác thải;
– Kiểm tra xe vận chuyển rác vi phạm thời gian tại các điểm hẹn;
– Kiểm tra xe vận chuyển rác vi phạm tốc độ quy định;
– Kiểm tra xe vận chuyển rác vi phạm kế hoạch lộ trình;
– Quản lý danh sách lộ trình xe vận chuyển rác;
– Kiểm tra xe vận chuyển rác vi phạm đường cấm, đường ngược chiều;
– Quản lý danh mục đường cấm, đường ngược chiều.

5. Báo cáo, thống kế

– Thống kê hạ tầng hệ thống thoát nước;
– Thống kê quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thoát nước;
– Báo cáo tổng hợp chiều dài tuyến thoát nước;
– Thống kê phương tiện thiết bị thu gom, vận chuyển rác;
– Báo cáo lý lịch phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển rác;
– Thống kê quá trình sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển rác;
– Báo cáo lộ trình xe vận chuyển rác thải;
– Báo cáo lỗi vi phạm của xe vận chuyển rác.

LỢI ÍCH MANG LẠI

– Cơ sở dữ liệu GIS nền: Dữ liệu GIS nền của hệ thống được thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật thông tin địa lý Quốc gia hiện hành;
– Cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành:
+Thiết kế theo hướng mở rộng, tích hợp để quản lý: thông tin tài sản hệ thống thoát nước, rác thải đô thị, đồng thời sử dụng được trong các bài toán phân tích thủy lực SewerCAD/SewerGEMS, CivilStrom;
+ Xử lý, chuyển đổi để tài sử dụng nguồn dữ liệu về hệ thống thoát nước, vị trí thu gom rác…trên các định dạng CAD, MapInfo, MicroStation, Excel, Access…về dữ liệu GIS;
– Dữ liệu GIS được chuẩn hóa và đăng ký theo hệ tọa độ VN-2000;
– Thông tin chia sẻ có phân cấp, phân quyền quản lý;
– Giảm thiểu chi phí quản lý, hỗ trợ công tác quản lý chính xác hơn và hiệu quả hơn;
– Các phần mềm của hệ thống được thiết kế và lập trình trên công nghệ dotNET, phiên bản mới nhất, giao diện bằng tiếng Việt theo chuẩn Unicode TCVN 6909:2001.
– Truy cập thông tin hệ thống bằng công nghệ WebGIS trên các thiết bị cầm tay.

DỊCH VỤ KÈM THEO

– Tập huấn, chuyển giao công nghệ GIS, GPS: số hóa, xây dựng dữ liệu GIS;
– Tư vần giải pháp: chuẩn hóa, số hóa dữ liệu GIS; tích hợp với các hệ thống khác;
– Xây dựng các công cụ phần mềm tiện ích kèm theo.

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm nhiều thông tin và tư vấn miễn phí:
Hotline: 0968 910 961  | Fax: 08 222 02 332 | Email: sales@diadu.vn
hoặc: 0905 530 355 (Mr.Lộc) | Email: loc.nguyen@diadu.vn