Dịch vụ

Dịch vụ GIS: Số hóa dữ liệu, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, thiết kế Geodatabase...

Đào tạo: WaterGEMS, HAMMER và SewerGEMS

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư là đối tác ủy quyền của tập đoàn phần mềm Bentley Systems Incorporated (Bentley), Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chúng tôi phụ trách cung cấp giải pháp, sản phẩn và dịch vụ nhóm sản phẩm Haestad (Hydraulics & Hydrology) như: WaterCAD/GEMS, SewerCAD/GEMS, HAMMER...

Hiện nay, chúng tôi có các chương trình thường xuyên tổ chức đào tạo:

STT

Nội dung đào tạo

Thời lượng (ngày)

1

WaterCAD/GEMS – Phần mềm phân tích và thiết kế mạng cấp nước

02

2

SewerCAD/GEMS – Phần mềm mô hình hóa mạng lưới thoát nước đô thị và sinh hoạt

02

3

HAMMER – Phần mềm phân tích nước va

01

Mục tiêu của khóa đào tạo: 

- Nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm WaterGEMS, HAMMER phục vụ công tác phân tích, thiết kế, tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước từ cơ bản đến nâng cao.

- Giúp học viên vận dụng được kiến thức chuyên môn của mình kết hợp ứng dụng phần mềm WaterGEMS, HAMMER, SewerGEMS vào các nghiệp vụ thực tế như:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng: Khóa học này phù hợp với các đối tượng học viên:

- Chuyên viên phòng kỹ thuật; Chuyên viên quản lý mạng lưới cấp nước;

- Chuyên viên quản lý hệ thống đang làm việc tại Công ty Cấp thoát nước đô thị; Ban quản lý Khu công nghiệp;

- Sinh viên ngành Cấp thoát nước; Kỹ thuật Môi trường; Kỹ sư thiết kế hạ tầng (Cấp nước).

Quyền lợi của học viên:

- Học viên được cung cấp tài liệu từ chính hãng bằng tiếng Việt (biên dịch) hoặc tiếng Anh;

- Được cấp chứng nhận sau khóa học, do Bentley ủy quyền;

- Tiếp cận mạng lưới cộng đồng của hãng Bentley;

- Tham gia các khóa học Online miễn phí từ các chuyển gia hãng Bentley.

Hình thức tổ chức:

- Đào tạo tại văn phòng quý khách hàng;

- Đào tạo tại văn phòng của Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư.

Vui lòng xem thêm tại đây!

Hỗ trợ tư vấn, đăng ký:

  • Điện thoại: +84 905 530 355 (Mr. Lộc)        
  • Email: sales@diadu.vn / loc.nguyen@diadu.vn