Dịch vụ

Dịch vụ GIS: Số hóa dữ liệu, chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, thiết kế Geodatabase...

Tư vấn ứng dụng GIS

Với độ ngũ chuyên gia GIS hơn 10 năm kinh nghiệm, đã tham gia thực hiện các dự án, đề tài, chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ GIS chuyên sâu cho các ngành sau:

- Quản lý hạ tầng hô thị;

- Quản lý mạng cấp nước và thoát nước;

- Thiết kế và mô hình hóa thủy lực mạng lưới cấp và thoát nước;

- Quản lý mạng lưới điện thông minh.

- Ngoài ra, chúng tôi cũng có kinh nghiệm đã tham gia triển khai một số dự án ứng dung công nghệ GIS: quản lý Giao thông, quản lý Quy hoạch và Xây dưng, quản lý Lâm nghiệp

Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư cam kết cung cấp các giải pháp thiết thực và hiệu quả thực tế, phù hợp với điều kiện, hiện trạng của Quý Khách hàng.