Tin tức

Cung cấp thông tin công nghệ GIS, GPS và RS

Thiết kế trạm biến áp 500 kV bằng giải pháp phần mềm của Bentley Systems

dự án: Trạm biến áp 500 kV Giang Hạ; Đơn vị thiết kế: Viện thiết kế điện Nam Trung Bộ, Vũ Hán, Trung Quốc. Năm 2010, Bentley Systems đã vinh danh các nhà thiết kế điện với chủ đề: “Đổi mới trong truyền tải và phân phối mạng lưới điện”

Xem thêm

Ứng dụng mô hình hóa và GIS để cảnh báo ngập cục bộ trên một số tuyến đường ở thành phố Huế

Ngày 04/10/2013, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Ứng dụng mô hình hóa và GIS để cảnh báo ngập cục bộ trên một số tuyến đường ở thành phố Huế”

Xem thêm

Ban hành: Thông tư 21/2014/TT-BTNMT, 20/2014/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc

Ngày 24/04/2014 Bộ TNMT đã ban hành 02 thông tư 20/2014/2014, 21/2014/2014 quy định mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý .

Xem thêm

EPANET – phần mềm mô hình hóa thủy lực và phân tích chất lượng nước của hệ thống ống cấp nước

Mô tả EPANET là phần mềm mô hình hóa cho hệ thống đường ống phân phối nước. EPANET là phần mềm miễn phí có thể được tự do sao chép và phân phối.

Xem thêm

Seminar “Những sai số và cách khắc phục trong sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT&MTNN Số:……/2014/TB-TNĐ&MTNN V/v Seminar Khoa học

Xem thêm

Geo marketing: Giác quan thứ sáu

Geo marketing (GM) (hay gọi theo cách khác: Tiếp thị theo phương pháp địa lý) là giải pháp ứng dụng công nghệ Gis (hệ thống thông tin địa lý) vào lĩnh vực marketing đã được sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem thêm

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) và phần mềm mô phỏng thủy lực quản lý mạng lưới thoát nước

Với đề tài này, nhóm nghiên cứu Lưu Đình Hiệp, Tạ Thanh Lan, Nguyễn Tuấn Kiên (Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM)

Xem thêm

Ngày hệ thống thông tin địa lý 19-11 hằng năm

GIS Day là một sự kiện tổ chức vào tháng 11 hàng năm , sự kiện này do Hội địa lý quốc gia Mỹ cùng với một số nhà bảo trợ khác như ESRI (http://www.esri.com), Microsystems.

Xem thêm

Tập huấn chuyển giao công nghệ “Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quản lý, quy hoạch rừng”

Từ ngày 03-06/12/2014, tại thành phố Huế, chương trình Tropenbos International – Vietnam (TBI Vietnam) đã phối hợp với Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Địa Dư

Xem thêm

PC Đà Nẵng triển khai thử nghiệm hệ thống GIS

Để triển khai dự án “Ứng dụng GIS trong quản lý vận hành (QLVH) lưới điện EVNCPC”, từ tháng 11/2014 PC Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm hệ thống GIS với công nghệ ArcGIS trên lưới điện Điện lực Hải Châu.

Xem thêm