Tin tức

Cung cấp thông tin công nghệ GIS, GPS và RS

Hội thảo quốc gia về ứng dụng GIS – GIS toàn quốc 2014

27/12/2017

Theo kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2014, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tổ chức Hội thảo quốc gia về ứng dụng GIS, Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 28 & 29 tháng 11 năm 2014.

1. Mục tiêu của Hội thảo
– Trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời gian qua và thảo luận cho sự hợp tác nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới.
– Nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong nghiên cứu khao học, quản lý nhà nước, giảng dạy tại Việt Nam.

2. Nội dung của Hội thảo
Hội thảo sẽ là nơi để trình bày các kết quả nghiên cứu, ứng dụng của GIS, GPS, Viễn thám trong các lĩnh vực chính sau:
–      Biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên bền vững
–      Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
–      Phát triển đô thị và công nghiệp
–      Công nghệ GIS
–      Triển lãm các công nghệ mới về GIS, GPS, đo đạc….

3. Thành phần tham dự Hội thảo
– Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên các Trường Đại học, các Viện và các Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài nước.
– Các cán bộ của các sở ban ngành liên quan, các Công ty, Doanh nghiệp trong cả nước.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
Thời gian: Ngày 28 & 29 tháng 11 năm 2014
Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ

5. Các mốc thời gian quan trọng
– Hạn cuối nộp tên bài báo và tóm tắt (tiếng Việt  tiếng Anh không quá 300 từ:
ngày 2/5/2014
– Thông báo chấp nhận tóm tắt: ngày 16/5/2014
– Hạn cuối đăng ký tham dự Hội thảo: ngày 30/9/2014
(mẫu đăng ký trên website: http://gis2014.ctu.edu.vn/)
– Hạn cuối nộp bài toàn văn: ngày 27/6/2014
– Thông báo chấp nhận bài toàn văn: ngày 08/8/2014
– Hạn cuối nộp bài toàn văn hoàn chỉnh: ngày 26/9/2014
– Hội thảo chính thức: ngày 28-29/11/2014
– Đăng ký giới thiệu sản phẩm và tài trợ: ngày 30/9/2014

Theo http://gis2014.ctu.edu.vn